Tiesiskais regulējums

Vispārīgā datu aizsardzības regula

Nosaka fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Ar likumu var iepazīties šeit.