Komanda

Direktore
Kristīne Zonberga
Tālrunis: +371 24245580
e-pasts: kristine@nvo.lv 
Biroja vadītāja
Anita Īvāne
Tālrunis: +317 24245580
e-pasts: anita@nvo.lv 
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Aldiņa
Tālrunis: +371 24245580
e-pasts: madara@nvo.lv 
Projektu asistente
Aija Gēliņa
Tālrunis: +371 24245580
e-pasts: aija@nvo.lv 
Politikas koordinators
Artis Zaļūksnis
Tālrunis: +317 24245580
e-pasts: artis@nvo.lv 
Datu analītiķis
Gints Klāsons

Tālrunis: +371 24245580
e-pasts: gints@nvo.lv

Grāmatvede
Aija Rusiņa
e-pasts: alianse@nvo.lv 
IT speciālists
Egils Fuksis
e-pasts: alianse@nvo.lv 

Aktīvo iedzīvotāju fonda Vadītāja 
Inese Siliņa

Tālrunis: +371 25176457
e-pasts: inese.silina@activecitizensfund.lv 
Aktīvo iedzīvotāju fonda  Finanšu un uzraudzības procesu vadītājs
Ansis Bērziņš

Tālrunis: +371 26136756
e-pasts: ansis.berzins@activecitizensfund.lv
    Aktīvo iedzīvotāju fonda Rīgas reģiona koordinatore - konsultante
Rasa Lazdiņa
Tālrunis: +371 25176456
e-pasts: rasa.lazdina@activecitizensfund.lv

Aktīvo iedzīvotaju fonda Stratēģisko projektu koordinatore
Elīna Hermansone

Tālrunis: +371 29140968
e-pasts: elina.hermansone@activecitizensfund.lv

Sabiedrisko attiecību vadītāja
Ramona Koroļova
Pašlaik atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā
    Korporatīvās sadarbības vadītāja 
Kristīne Kazāka
Pašlaik atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā
    Sabiedrisko attiecību vadītāja
Anita Urkauska
Pašlaik atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā
        Projektu asistente
Zane Popova
Pašlaik atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā