Komanda

Direktore
Kristīne Zonberga
Tālrunis: +371 24245580
e-pasts: kristine@nvo.lv 
Biroja vadītāja
Anita Īvāne
Tālrunis: +317 24245580
e-pasts: anita@nvo.lv 
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Anita Urkauska
Tālrunis: +371 24245580
e-pasts: anita.urkauska@nvo.lv 
Projektu asistente
Zane Popova
Tālrunis: +371 24245580
e-pasts: zane@nvo.lv 
Politikas koordinators
Artis Zaļūksnis
Tālrunis: +317 24245580
e-pasts: artis@nvo.lv 
Datu analītiķis
Gints Klāsons

Tātlrunis: +371 24245580
e-pasts: gints@nvo.lv

Grāmatvede
Aija Rusiņa
e-pasts: alianse@nvo.lv 
IT speciālists
Egils Fuksis
e-pasts: alianse@nvo.lv 

Aktīvo iedzīvotāju fonda Vadītāja 
Inese Siliņa

Tālrunis: +371 25176457
e-pasts: inese.silina@activecitizensfund.lv 
Aktīvo iedzīvotāju fonda  Finanšu un uzraudzības procesu vadītājs
Ansis Bērziņš

Tālrunis: +371 26136756
e-pasts: ansis.berzins@activecitizensfund.lv
    Aktīvo iedzīvotāju fonda Rīgas reģiona koordinatore - konsultante
Rasa Lazdiņa
Tālrunis: +371 25176456
e-pasts: rasa.lazdina@activecitizensfund.lv

Aktīvo iedzīvotaju fonda Stratēģisko projektu koordinatore
Elīna Hermansone

Tālrunis: +371 29140968
e-pasts: elina.hermansone@activecitizensfund.lv

Sabiedrisko attiecību vadītāja
Ramona Koroļova
Pašlaik atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā
    Korporatīvās sadarbības vadītāja 
Kristīne Kazāka
Pašlaik atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā