Padome

Padome ir LPA pārvaldes institūcija, un tās locekļi organizācijas attīstībā pilda stratēģiska padomdevēja un pārrauga funkciju.

Padomi veido septiņi locekļi – fiziskas personas, kuras uz diviem gadiem ievēl biedru sapulce.


Padomes kompetencē ietilpst:
  •     apstiprināt sagatavoto Biedrības stratēģiju un pārraudzīt tās īstenošanu;
  •     apstiprināt/atsaukt Direktoru un noteikt Direktora atalgojumu;
  •     ievēlēt/atsaukt revidentu;
  •     lemt par Biedrības iestāšanos starptautiskos sadarbības tīklos, aliansēs vai organizācijās;
  •     lemt par jaunu biedru uzņemšanu un izslēgšanu saskaņā ar Statūtiem;
  •     var veidot Darbības virzienus, saskaņā ar noteikto Stratēģiju;
  •     izlemt citus jautājumus, kas rodas Biedrības darbības laikā, ja vien tie nav Biedru sapulces vai Direktora kompetencē;
  •     noteikt biedru naudas maksāšanas kārtību.


Priekšsēdētāja

Inese Vaivare

biedrības "Latvijas Platforma attīstības sabiedrībai" direktore; Globālā tīkla "Forus" padomes locekle


Padomes locekļi:

Selīna Vancāne 

"Teikas apkaimes biedrība" vadītāja, biedrības "Zaļā brīvība" biedrs

Sandra Zalcmane

Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" dibinātāja 

Daiga Eiduka

Biedrības "Latvijas Bērnu Labklājības Tīkls" valdes priekšsēdētāja

Mārtiņš Šteins

Biedrības “Jauniešu organizācija “Nītaureņi”” dibinātājs, valdes loceklis; "Neatkarīgā izglītības biedrība" biedrs; 13.Saeima deputāts

Vadims Koroļovs

Nodibinājuma "Kultūrprieks" valdes loceklis, dibinātājs; ACCA biedrs; ANTALIS AS, RĪGA, finanšu direktors, valdes loceklis

Māris Jonovs

"Teikas apkaimes biedrība" valdes loceklis