Padome

Padome ir LPA pārvaldes institūcija, un tās locekļi organizācijas attīstībā pilda stratēģiska padomdevēja un pārrauga funkciju.

Padomi veido septiņi locekļi – fiziskas personas, kuras uz diviem gadiem ievēl biedru sapulce.


Padomes kompetencē ietilpst:
  •     apstiprināt sagatavoto Biedrības stratēģiju un pārraudzīt tās īstenošanu;
  •     apstiprināt/atsaukt Direktoru un noteikt Direktora atalgojumu;
  •     ievēlēt/atsaukt revidentu;
  •     lemt par Biedrības iestāšanos starptautiskos sadarbības tīklos, aliansēs vai organizācijās;
  •     lemt par jaunu biedru uzņemšanu un izslēgšanu saskaņā ar Statūtiem;
  •     var veidot Darbības virzienus, saskaņā ar noteikto Stratēģiju;
  •     izlemt citus jautājumus, kas rodas Biedrības darbības laikā, ja vien tie nav Biedru sapulces vai Direktora kompetencē;
  •     noteikt biedru naudas maksāšanas kārtību.


Priekšsēdētājs

Vadims Koroļovs
Nodibinājuma "Kultūrprieks" valdes loceklis, dibinātājs; ACCA biedrs; ANTALIS AS, RĪGA, finanšu direktors, valdes loceklis 
e-pasts: alianse@nvo.lv 


Padomes locekļi:

Selīna Vancāne 

"Teikas apkaimes biedrība" vadītāja, biedrības "Zaļā brīvība" biedre, Rīgas domes deputāte
e-pasts: alianse@nvo.lv

Sandra Zalcmane

Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" dibinātāja; biedrības "Latvijas sociālo darbinieku biedrība" biedre
e-pasts: alianse@nvo.lv

Viesturs Ķerus

Biedrības "Latvijas Ornitoloģijas biedrība" valdes priekšsēdētājs
e-pasts: alianse@nvo.lv 

Mārtiņš Šteins

Biedrības “Jauniešu organizācija “Nītaureņi”” dibinātājs, valdes loceklis; "Neatkarīgā izglītības biedrība" biedrs; 13.Saeimas deputāts
e-pasts: alianse@nvo.lv

Lolita Čigāne

Biedrības "Eiropas Kustība Latvijā" viceprezidente; biedrības "Jesajas Berlina biedrība" padomes priekšsēdētāja vietniece; biedrības "Meierovica biedrība par progresīvām pārmaiņām" padomes locekle
e-pasts: alianse@nvo.lv

Māris Jonovs

"Teikas apkaimes biedrība" valdes loceklis
e-pasts: alianse@nvo.lv