Padome

Padome ir LPA pārvaldes institūcija, un tās locekļi organizācijas attīstībā pilda stratēģiska padomdevēja un pārrauga funkciju.

Padomi veido septiņi locekļi – fiziskas personas, kuras uz diviem gadiem ievēl biedru sapulce.


Padomes kompetencē ietilpst:
  •     apstiprināt sagatavoto Biedrības stratēģiju un pārraudzīt tās īstenošanu;
  •     apstiprināt/atsaukt Direktoru un noteikt Direktora atalgojumu;
  •     ievēlēt/atsaukt revidentu;
  •     lemt par Biedrības iestāšanos starptautiskos sadarbības tīklos, aliansēs vai organizācijās;
  •     lemt par jaunu biedru uzņemšanu un izslēgšanu saskaņā ar Statūtiem;
  •     var veidot Darbības virzienus, saskaņā ar noteikto Stratēģiju;
  •     izlemt citus jautājumus, kas rodas Biedrības darbības laikā, ja vien tie nav Biedru sapulces vai Direktora kompetencē;
  •     noteikt biedru naudas maksāšanas kārtību.


Padomes priekšsēdētājs:

Uldis Dūmiņš  

Zemgales NVO centrs valdes priekšsēdētājsPadomes locekļi:


Ivars Balodis

Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs

Dace Akule

PROVIDUS asociētā pētniece

Inese Vaivare

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai direktore

Līna Kārkliņa

"Zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns" Mārketinga un biznesa attīstības vadītāja

Valters Gražulis  

WIN partners valdes loceklis, biznesa treneris

Iluta Lāce

Centrs Marta valdes locekle un vadītāja