Atzinumi

2024. gads 

1. 17.01.2024. Atzinums par grozījumiem "Brīvprātīgā darba likumā".
2. 07.02.2024. Atbildes vēstule Tieslietu ministrijai par pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023.gadam izpildi
3. 12.02.2024. Ar NVO kopīgi veidots atzinums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrei Ingai Bērziņai un Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijai ar priekšlikumiem Rīcības plānam Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei 2024.-2026.gadam
4. 15.02.2024. Ar NVO kopīgi veidota vēstule Finanšu ministram Arvilam Ašeradenam Par grozījumiem Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānismaInvestīcijas NVO projektu īstenošanas noteikumos
5. 15.02.2024. A Letter from Civic Alliance - Latvia and Centre for Public Policy Providus to the European Comission Directorate-General for Budget and Directorate-General for Regional and Urban Policy for a Clarification Request on Conflict of Interest Guidelines Impacting Latvia's NGO Sector
6. Atzinums Iekšlietu ministrijai plāna projektam 2.0 "Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024. - 2026. gadam."
7. 28.02.2024. Atzinums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai par grozījumiem “Valsts pārvaldes iekārtas likumā".
8. 05.03.2024. Atzinums Finanšu ministrijai par grozījumiem MK noteikumos "Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai"
9. 05.03.2024. Atzinums Labklājības ministrijai par ES kohēzijas politikas programmas pasākumu “Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām personām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās”
10. 06.03.2024. Atzinums Tieslitu ministrijai par Biedrību un nodibinājumu klasificēšanas noteikumiem
11. 06.03.2024. Atzinums Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai par skaidrojumu sniegšanu saistībā ar ES fondu vērtēšanu / uzraudzību. 
12. 14.03.2024. Position paper on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Amending Regulations (EU) No 1024/2012 and (EU) 2018/1724
13. 08.04.2024. Position paper on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on European cross-border associations
14. 25.04. 2024. Vēstule Valsts kontrolei ar NVO priekšlikumi par nozarēm un jomām, kurās nepieciešams padziļināts Valsts kontroles izvērtējums
15. 25.04. 2024. Ar vairākām organizācijām kopīgi parakstīta vēstule Sabiedrības integrācijas fonda padomei saistībā ar NVO pārstāvju SIF Padomē apstiprināšanu. 
16. 25.04. 2024. Vēstule Ministru prezidentei Evikai Siliņai, Latvijas Republias Ministru kabinetam, Ministriju valsts sekretāriem, SIF padomei, Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītājai Inesei Gailītei, Kultūras ministrijas parlamentārajai sekretārei Agnesei Lācei, Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietniecei starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos Zanei Vāgnerei par valsts budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027.gadam.
17. 25.04. 2024. Vēstule Ministru prezidentei Evikai Siliņai, Latvijas Republias Ministru kabinetam, Ministriju valsts sekretāriem, SIF padomei, Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītājai Inesei Gailītei, Kultūras ministrijas parlamentārajai sekretārei Agnesei Lācei, Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietniecei starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos Zanei Vāgnerei par valsts budžeta prioritātēm 2025.gadam.
18. 30.04.2024. Atzinums Tieslietu ministrijai par Interešu pārstāvības reģistra un interešu pārstāvības deklarēšanas sistēmas noteikumiem
19. 10.05. 2024. Vēstule Ministru prezidentei Evikai Siliņai, Latvijas Republikas Ministru kabinetam un Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktoram Imantam Lipskim par atbalsta programmu brīvprātīgā darba attīstībai
20. 10.05.2024. Vēstule Ministru prezidentei Evikai Siliņai, Latvijas Republikas Ministru kabinetam un Ministriju valsts sekretāriem ar LPA biedrorganizāciju priekšlikumu valsts budžeta prioritātēm 2025.gadam apkopojumu.
21. 10.05. 2024. Atzinums Tieslietu ministrijai par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.439 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā".
22. 10.05.2024. Atzinums Tieslietu ministrijai par Biedrību un nodibinājumu klasificēšanas noteikumiem
23. 30.05.2024. Ar vairākām NVO kopīgi veidots atzinums Labklājības ministrijai par Brīvprātīgā darba attīstības plānošanas dokumentiem
24. 21.06.2024. Vēstule Kultūras ministrei Agnesei Lācei ar aicinājumu tikties ar Latvijas Pilsoniskāalianses pārstāvjiem par pilsoniskās sabiedrības un nevalstiskoorganizāciju stiprināšanu.
25. 27.06.2024. Positon paper for the Rights, equality, citizenship and values programme (REC, EfC and CERV) evaluation report. 
26. 10.07.2024. Vēstule Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un Labklājības ministrijai par Par ES kohēzijas politikas programmas pasākuma “Atbalsta pasākumi diskriminācijas riskam pakļautajām personām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās” pieteikuma prasībām

2023. gads

1. 03.01.2023.  Vēstule Valsts prezidentam Egilam Levitam, Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, 14.Saeimas deputātiem, Koalīcijas partijām un to apvienībām:"Jaunā vienotība","Apvienotais saraksts",Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"- "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" ar priekšlikumiem Valdības rīcības plānam, deklarācijas par Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanu

2. 03.01.2023. Vēstule Tieslietu ministrijai ar priekšlikumiem Valdības rīcības plānam, deklarācijas par Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanu

3. 04.01.2023. Vēstule 14. Saeimas deputātiem, Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, Latvijas Republikas Ministru kabinetam par valsts budžetu 2023. gadam

4. 02.02.2023. Atzinums Valsts kancelejai par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, kas regulē Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā paredzētās programmas nevalstisko organizāciju stiprināšanai "Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā" īstenošanas noteikumi".

5. 27.02.2023. Atzinums par Cilvēkkapitāla attīstības padomes nolikumu

6. 27.02.2023. Priekšlikumi Valdības rīcības plāna projektam 

7. 27.02.2023. Priekšlikumi par likumprojektu “Grozījumi Brīvprātīgā darba likumā” (Nr. 1632/Lp13)

8. 28.02.2023. Atzinums par cilvēkkapitāla attīstības padomes nolikumu

9. 04.03.2023. Atzinums par Valsts kancelejas nolikumu 

10. 04.03.2023. Atzinums par Valsts informatīvās telpas drošības koordinācijas grupas nolikumu 

11. 04.04.2023. Atzinums par Valsts kancelejas nolikumu

12. 11.04.2023. Civic Alliance – Latvia opinion on the defense of democracy package

13. 12.04.2023. Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā 

14. 12.04.2023. Latvijas organizāciju viedoklis par Demokrātijas aizsardzības paketi 

15. 03.05.2023. Par valsts budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam 

16. 16.05.2023. Par finansējumu ārvalstu fondu projektu līdzfinansējuma programmai 

17. 16.05.2023. Atzinums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.5. pasākuma "Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos" īstenošanas noteikumi 

18. 02.06.2023. Vēstule jaunievēlētajam Latvijas Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam par padomnieku pilsoniskās sabiedrības un mediju jomās 

19. 09.06.2023. Vēstule Par valsts budžeta prioritātēm 2024. gadam 

20. 14.06.2023. Atzinums par noteikumu projektu "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādes procesā" 

21. 11.07.2023. Vēstule Latvijas Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam par padomnieku pilsoniskās sabiedrības un mediju jomās 

22. 24.07.2023. Atzinums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.5. pasākuma "Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos" īstenošanas noteikumi

23. 31.07.2023. Vēstule par MK noteikumiem “Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos”

24. 14.08. 2023. Vēstule Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, potenciālajām koalīcijas partiju apvienībām un Saeimas frakcijām "Jaunā vienotība", "Progresīvie", "Nacionālā apvienība", "Apvienotais saraksts" un "Zaļo un zemnieku savienība" ar priekšlikumiem Valdības deklarācijai. Pievienots piemērs no vēstules Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, Potenciālajai koalīcijas partiju apvienībai "Jaunā vienotība" un Saeimas frakcijai “Jaunā Vienotība”.  

25. 25.08.2023. Vēstule Ministru prezidenta kandidātei Evikai Siliņai ar priekšlikumiem Sadarbības memorandam par koalīcijas veidošanas principiem un Valdības deklarāciju

26. 29.08.2023. Atzinums par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikuma projektu

27. 13.09.2023. Vēstule kultūras ministra kandidātei par augstas politiskās prioritātes piešķiršanu pilsoniskās sabiedrības spēcināšanas jautājumiem

28. 28.09.2023. Atzinums par Informatīvo ziņojumu “Par iespējām nodrošināt nacionālā sociālo inovāciju kompetences centra darbību”

29. 09.10.2023. Atzinums par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024.-2026. gadam

30. 13.10.2023. Atzinums par grozījumiem noteikumos "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"

31. 13.10.2023. Atzinums par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību"

32. 13.10.2023. Atzinums par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" 

33. 13.10.2023. Atzinums par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi"

34. 13.10.2023. Vēstule Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam, Ministru prezidentei Evikai Siliņai, Kultūras ministrei Agnesei Loginai, Iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim, Aizsardzības ministram Andrim Sprūdam, Valsts kancelejas direktoram Jānim Citskovskim par priekšlikumiem Valdības rīcības plānam Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai

35. 18.10.2023. Atzinums par grozījumiem Sabiedriskā labuma organizāciju likumā

36. 25.10.2023. Atkārtoti iesniegts atzinums par Informatīvo ziņojumu “Par iespējām nodrošināt nacionālā sociālo inovāciju kompetences centra darbību” 

37. 02.11.2023. Atbildes vēstule Latvijas Republikas Tiesībsargam par Par Pašvaldību likuma 56.panta pirmās daļas satversmību sakarā ar kolektīvajiem iesniegumiem 

38. 02.11.2023. Vēstule 14. Saeimas deputātiem par valsts budžetu 2024. gadam

39. 13.11.2023. Atzinums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” 4.3.4.2.pasākuma “Atbalsta pasākumi vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšanai” īstenošanas noteikumiem.

40. 15.11.2023. Vēstule Iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim un Valsts kancelejas direktoram Jānim Citskovskim ar priekšlikumiem Valdības rīcības plānam Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai

41. 15.11.2023. Vēstule Kultūras ministrei Agnesei Loginai, Valsts kancelejas direktoram Jānim Citskovskim un Sabiedrības integrācijas fonda direktorei Zaigai Pūcei ar priekšlikumiem Valdības rīcības plānam Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai

42. 05.12.2023. Atzinums Rīcības plānam Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei 2024.-2026.gadam

43. 06.12.2023. Atzinums par Sabiedrības līdzdalības kārtību attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādes procesā

44. 11.12.2023. Letter to the To the Executive Vice President of the European Comission Valdis Dombrovskis about the foreign funding directive within the Defence of Democracy package

45. 13.12.2023. Atzinums par Interešu pārstāvības reģistra un interešu pārstāvības deklarēšanas sistēmas noteikumiem


2022. gads

 1. Atkārtots atzinums Izglītības un zinātnes ministrijai par informatīvo ziņojumu ''Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.komponentes ''Digitālā transformācija'' 2.3. reformu un investīciju virziena ''Digitālās prasmes'' 2.3.1.4.i. investīcijas ''Individuālo mācību kontu pieejas attīstība'' īstenošanu''
 2. Vēstule Finanšu ministramArvilam Ašeradenam un Finanšu ministrijasParlamentārajai sekretārei Karinai Plokai par konsultēšanos ar pilsonisko sabiedrību par finanšu jautājumiem
 3. Vēstule Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam par padomnieku pilsoniskās sabiedrības jautājumos
 4. Atkārtots atzinums Iekšlietu ministrijai par Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2023. līdz 2025. gadam
 5. Vēstule Ministru prezidentam un Ekonomikas ministrei par atbalstu biedrībām un nodibinājumiem
 6. Atzinums Valsts kancelejai par Valsts pārvaldes modernizācijas plānu 2023.-2027. gadam
 7. Atzinums Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai par grozījumiem Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā
 8. Atzinums Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai par likumprojektu “Grozījumi likumā “Brīvprātīgā darba likums”
 9. Atzinums Iekšlietu ministrijai par Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2023. līdz 2025. gadam
 10. Atzinums Valsts kancelejai par “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponenti
 11. Vēstule Valsts prezidentam, Ministru prezidentam, potenciālajām koalīcijas partijām un to apvienībām ar priekšlikumiem valdības koalīcijas sadarbības memorandam un Valdības deklarācijai
 12. Atzinums Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai par Interešu pārstāvības atklātības likumu
 13. Atzinums Finanšu ministrijai "Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu"
 14. Atzinums Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai par likumprojektu “Grozījumi likumā “Brīvprātīgā darba likums”
 15. Atzinums Pārresoru koordinācijas centram par grozījumiem Valsts pārvaldes iekārtas likumā
 16. Atzinums Finanšu ministrijai par grozījumiem Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 976
 17. Vēstule Valsts prezidentam, Ministru prezidentam, potenciālajām koalīcijas partijām un to apvienībām ar priekšlikumiem Valdības deklarācijai un tās veidošanas procesam
 18. Atzinums Finanšu ministrijai par “Priekšlikumi grozījumiem Latvijas atveseļošanas un noturības mehānisma plānā"
 19. Atzinums Izglītības un zinātnes ministrijai par informatīvo ziņojumu ''Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.komponentes ''Digitālā transformācija'' 2.3. reformu un investīciju virziena ''Digitālās prasmes''
 20. Atkārtots atzinums Finanšu ministrijai "Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu"
 21. Atzinums Finanšu ministrijai par informatīvo ziņojumu par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem
 22. Atkārtots atzinums Finanšu ministrijai "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda plus, Kohēzijas fonda un Taisnīgas pārkārtošanās fonda projektu iesniegumu atlases metodika 2021.–2027.gadam"
 23. Atzinums Valsts kancelejai par “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponenti
 24. Atzinums Finanšu ministrijai "Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu"
 25. Atzinums Valsts kancelejai par “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponentif
 26. Atzinums Tieslietu ministrijai par grozījumiem "Biedrību un nodibinājumu likums"
 27. Atzinums Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai par Interešu pārstāvības atklātības likumu
 28. Vēstule Sabiedrības integrācijas fonda padomei un Sabiedrības integrācijas fonda sekretariātam par 2022.gada 13.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.268 ”Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ”74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 11.00.00 ”Demogrāfijas pasākumi”
 29. Atzinums Tieslietu ministrijai par grozījumiem "Biedrību un nodibinājumu likums"
 30. Atzinums Finanšu ministrijai par informatīvo ziņojumu "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2022. gada 1. februārim (pusgada ziņojums)"
 31. Atzinums Aizsardzības ministrijai par Ministru kabineta rīkojumu “Par darba grupas izveidi"
 32. Atkārtots azinums Finanšu ministrijai par likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā”
 33. Atzinums Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai par likumprojektu "Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums"
 34. Atzinums Valsts kancelejai par “Latvijas piektais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2022.–2025. gadam"
 35. Vēstule Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai par NEPLP locekļu kandidātu vērtējumu
 36. Vēstule Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai par valsts budžeta likuma izstrādi
 37. Vēstule Saeimas Juridiskajam birojam, IeM, TM, VARAM par likuma piemērošanas interpretāciju
 38. Atzinums Valsts kancelejai par “Latvijas piektais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2022.–2025. gadam"
 39. Atzinums Finanšu ministrijai par “Informatīvais ziņojums par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai"
 40. Vēstule Ministru prezidentam K. Kariņam, Tieslietu ministram J. Bordānam, Valsts kancelejas direktoram,Covid-19 ierobežošanas stratēģiskāsvadības grupas vadītājam J. Citskovskim par grozījumu veikšanu normatīvajā aktā unatbalstu nevalstiskajam sektoram. 


2021. gads

 1. Atzinums Ārlietu ministrijai par informatīvo ziņojumu "Par gatavošanos Latvijas Republikas prezidentūrai Eiropas Padomes Ministru komitejā 2023. gadā"
 2. Atzinums Valsts kancelejai par “Latvijas piektais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2022.–2025. gadam"
 3. Atzinums Valsts kancelejai par “Latvijas piektais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2022.–2025. gadam"
 4. Atzinums Tieslietu ministrijai par likumprojektu “Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"
 5. Vēstule Finanšu ministrijai ar priekšlikumiem par likumprojektu “Eiropas Savienības fondu 2021.—2027.gada plānošanas perioda vadības likums”
 6. Vēstule Finanšu ministrijai ar iebildumiem par precizēto “Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda darbības programma”
 7. Atzinums Valsts kancelejai par Ministru kabineta noteikumu projektu "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi"
 8. Atzinums Valsts kancelejai par Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība, kādā veic tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanu"
 9. Atzinums KNAB par plāna projektu "Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāns 2021.-2024.gadam"
 10. Vēstule Ministru prezidentam A. Kariņam, Latvijas Republikas Ministru kabinetam un Ministru prezidenta ārštata padomniekamsabiedrības integrācijas jautājumos Hosamam Abu Meri par NVO bažām par jauno Ministru kabineta kārtības rulli
 11. Atzinums Kultūras ministrijai par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības plānu
 12. Atzinums Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr: 703/Lp13)
 13. Vēstule Ministru prezidentam A. Kariņam, Latvijas Republikas Ministru kabinetam un Ministru prezidenta ārštata padomniekamsabiedrības integrācijas jautājumos Hosamam Abu Meri par valsts budžetu 2022. gadam
 14. Aicinājums Ministru kabinetam mērķtiecīgi atbalstīt pilsoniskās sabiedrības attīstību
 15. Priekšlikumi Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei par sabiedriskā pasūtījuma satura uzdevumiem
 16. Atzinums Finanšu ministrijai ar priekšlikumiem un iebildumiem par informatīvo ziņojumu "Par sabiedriskā labuma organizāciju darbību un attīstību"
 17. Atzinums Valsts kancelejai par Ministru kabineta noteikumu projektu "Ministru kabineta kārtības rullis"
 18. Atzinums (atkārtots) Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai ar priekšlikumu likumprojektam "Grāmatvedības likums"
 19. Vēstule Valsts kancelejai par priekšlikumu sniegšanu“Ministru kabineta kārtības rullis”
 20. Atzinums Finanšu ministrijai par Par likumprojektu"Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"
 21. Atzinums Kultūras ministrijai par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānu 2021.-2023.gadam
 22. Vēstule Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam, Finanšu ministram Jānim Reiram, Aizsardzības ministram Artim Pabrikam, Tieslietu ministram Jānim Bordānam, Ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam, Ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam, Iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam, Izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai, Kultūras ministram Naurim Puntulim, Labklājības ministrei Ramonai Petravičai, Satiksmes ministram Tālim Linkaitim, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam, Veselības ministrei Danielam Pavļutam, Zemkopības ministram Kasparam Gerhardam ar NVOiebildumiem pret ANM redakciju un ierosinājumi satura korekcijām
 23. Atzinums Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai ar priekšlikumiem likumprojektam "Pašvaldību likums"
 24. Atzinums Finanšu ministrijai par “Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda darbības programma”
 25. Atzinums Kultūras ministrijai par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikumu
 26. Atzinums Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai par likumprojektu "Pašvaldību likums" (Nr. 976/Lp13)
 27. Nostājas vēstule Ministru kabinetam ar NVO iebildumiem pret ANM izstrādes procesu un ierosinājumiem satura korekcijām
 28. Vēstule Finanšu ministrijai un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par likumprojektu "Grāmatvedības likums".  
 29. Vēstule Ministru prezidentam, FM, Valsts kancelejai, VARAM, LM, IZM ar priekšlikumiem ANM plāna projekta precizēšanai
 30. Nostājas vēstule Ministru prezidentam, Finanšu ministram un Valsts kancelejas direktoram par Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanu un ieviešanu
 31. Vēstule Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam un Finanšu ministram Jānim Reiram par priekšlikumiem un iebildumiem par ANM pāna projektu
 32. Vēstule FM par publisko personu iespējām nodot lietošanā mantu sabiedriskā labuma organizācijām
 33. Vēstule Kultūras ministrijai un Sabiedrības integrācijas fondam par projektu priekšfinansējumu
 34. Vēstule Finanšu ministrijai par ES struktūrfondu ieviešanu
 35. Atzinums Ārlietu ministrijai par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 19.08.2021. noteikumiem Nr.477 "Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes nolikums"" (VSS-249)
 36. Vēstule Ministru prezidentam un LR ministriem par priekšlikumiem un iebildumiem par ANM plāna projektu
 37. Atzinums (atkārtots) Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai ar priekšlikumiem likumprojektam "Grāmatvedības likums"
 38. Atzinums Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Lobēšanas atklātības likuma izstrādes darba grupai ar komentāriem par interešu pārstāvniecības atklātības regulējuma pamatprincipiem
 39. Vēstule Ministru prezidentam par atbalstu sakarā ar Latvijas Atjaunošanas un noturības plānu.  
 40. Vēstule nozaru ministriju Parlamentārajiem sekretāriem un Finanšu ministra padomniekam par Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas plānu
 41. Atzinums Kultūras ministrijai par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikumu
 42. Atzinums Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai ar priekšlikumiem likumprojektam "Grāmatvedības likums"
 43. Vēstule Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam par sabiedrības līdzdalību lēmumos par publiskajām finansēm
 44. Viedoklis Izglītības un zinātnes ministrijai par rīkojuma projektu "Par finansējuma piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām projektu īstenošanai" (VSS-43)