Atzinumi

2023. gads

1. 03.01.2023.  Vēstule Valsts prezidentam Egilam Levitam, Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, 14.Saeimas deputātiem, Koalīcijas partijām un to apvienībām:"Jaunā vienotība","Apvienotais saraksts",Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"- "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" ar priekšlikumiem Valdības rīcības plānam, deklarācijas par Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanu

2. 03.01.2023. Vēstule Tieslietu ministrijai ar priekšlikumiem Valdības rīcības plānam, deklarācijas par Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanu

3. 04.01.2023. Vēstule 14. Saeimas deputātiem, Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, Latvijas Republikas Ministru kabinetam par valsts budžetu 2023. gadam

4. 02.02.2023. Atzinums Valsts kancelejai par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, kas regulē Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā paredzētās programmas nevalstisko organizāciju stiprināšanai "Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā" īstenošanas noteikumi".

5. 27.02.2023. Atzinums par Cilvēkkapitāla attīstības padomes nolikumu

6. 27.02.2023. Priekšlikumi Valdības rīcības plāna projektam 

7. 27.02.2023. Priekšlikumi par likumprojektu “Grozījumi Brīvprātīgā darba likumā” (Nr. 1632/Lp13)

8. 28.02.2023. Atzinums par cilvēkkapitāla attīstības padomes nolikumu

9. 04.03.2023. Atzinums par Valsts kancelejas nolikumu 

10. 04.03.2023. Atzinums par Valsts informatīvās telpas drošības koordinācijas grupas nolikumu 

11. 04.04.2023. Atzinums par Valsts kancelejas nolikumu

12. 11.04.2023. Civic Alliance – Latvia opinion on the defense of democracy package

13. 12.04.2023. Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā 

14. 12.04.2023. Latvijas organizāciju viedoklis par Demokrātijas aizsardzības paketi 

15. 03.05.2023. Par valsts budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam 

16. 16.05.2023. Par finansējumu ārvalstu fondu projektu līdzfinansējuma programmai 

17. 16.05.2023. Atzinums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.5. pasākuma "Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos" īstenošanas noteikumi 

18. 02.06.2023. Vēstule jaunievēlētajam Latvijas Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam par padomnieku pilsoniskās sabiedrības un mediju jomās 

19. 09.06.2023. Vēstule Par valsts budžeta prioritātēm 2024. gadam 

20. 14.06.2023. Atzinums par noteikumu projektu "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādes procesā" 

21. 11.07.2023. Vēstule Latvijas Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam par padomnieku pilsoniskās sabiedrības un mediju jomās 

22. 24.07.2023. Atzinums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.5. pasākuma "Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos" īstenošanas noteikumi

23. 31.07.2023. Vēstule par MK noteikumiem “Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos”

24. 25.08.2023. Vēstule Ministru prezidenta kandidātei Evikai Siliņai ar priekšlikumiem Sadarbības memorandam par koalīcijas veidošanas principiem un Valdības deklarāciju

25. 29.08.2023. Atzinums par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikuma projektu

26. 13.09.2023. Vēstule kultūras ministra kandidātei par augstas politiskās prioritātes piešķiršanu pilsoniskās sabiedrības spēcināšanas jautājumiem


2022. gads

 1. Atkārtots atzinums Izglītības un zinātnes ministrijai par informatīvo ziņojumu ''Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.komponentes ''Digitālā transformācija'' 2.3. reformu un investīciju virziena ''Digitālās prasmes'' 2.3.1.4.i. investīcijas ''Individuālo mācību kontu pieejas attīstība'' īstenošanu''
 2. Atkārtots atzinums Iekšlietu ministrijai par Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2023. līdz 2025. gadam
 3. Vēstule Ministru prezidentam un Ekonomikas ministrei par atbalstu biedrībām un nodibinājumiem
 4. Atzinums Valsts kancelejai par Valsts pārvaldes modernizācijas plānu 2023.-2027. gadam
 5. Atzinums Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai par grozījumiem Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā
 6. Atzinums Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai par likumprojektu “Grozījumi likumā “Brīvprātīgā darba likums”
 7. Atzinums Iekšlietu ministrijai par Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2023. līdz 2025. gadam
 8. Atzinums Valsts kancelejai par “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponenti
 9. Vēstule Valsts prezidentam, Ministru prezidentam, potenciālajām koalīcijas partijām un to apvienībām ar priekšlikumiem valdības koalīcijas sadarbības memorandam un Valdības deklarācijai
 10. Atzinums Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai par Interešu pārstāvības atklātības likumu
 11. Atzinums Finanšu ministrijai "Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu"
 12. Atzinums Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai par likumprojektu “Grozījumi likumā “Brīvprātīgā darba likums”
 13. Atzinums Pārresoru koordinācijas centram par grozījumiem Valsts pārvaldes iekārtas likumā
 14. Atzinums Finanšu ministrijai par grozījumiem Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 976
 15. Vēstule Valsts prezidentam, Ministru prezidentam, potenciālajām koalīcijas partijām un to apvienībām ar priekšlikumiem Valdības deklarācijai un tās veidošanas procesam
 16. Atzinums Finanšu ministrijai par “Priekšlikumi grozījumiem Latvijas atveseļošanas un noturības mehānisma plānā"
 17. Atzinums Izglītības un zinātnes ministrijai par informatīvo ziņojumu ''Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.komponentes ''Digitālā transformācija'' 2.3. reformu un investīciju virziena ''Digitālās prasmes''
 18. Atkārtots atzinums Finanšu ministrijai "Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu"
 19. Atzinums Finanšu ministrijai par informatīvo ziņojumu par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem
 20. Atkārtots atzinums Finanšu ministrijai "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda plus, Kohēzijas fonda un Taisnīgas pārkārtošanās fonda projektu iesniegumu atlases metodika 2021.–2027.gadam"
 21. Atzinums Valsts kancelejai par “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponenti
 22. Atzinums Finanšu ministrijai "Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu"
 23. Atzinums Valsts kancelejai par “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponentif
 24. Atzinums Tieslietu ministrijai par grozījumiem "Biedrību un nodibinājumu likums"
 25. Atzinums Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai par Interešu pārstāvības atklātības likumu
 26. Atzinums Tieslietu ministrijai par grozījumiem "Biedrību un nodibinājumu likums"
 27. Atzinums Finanšu ministrijai par informatīvo ziņojumu "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2022. gada 1. februārim (pusgada ziņojums)"
 28. Atzinums Aizsardzības ministrijai par Ministru kabineta rīkojumu “Par darba grupas izveidi"
 29. Atkārtots azinums Finanšu ministrijai par likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā”
 30. Atzinums Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai par likumprojektu "Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums"
 31. Atzinums Valsts kancelejai par “Latvijas piektais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2022.–2025. gadam"
 32. Vēstule Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai par NEPLP locekļu kandidātu vērtējumu
 33. Vēstule Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai par valsts budžeta likuma izstrādi
 34. Vēstule Saeimas Juridiskajam birojam, IeM, TM, VARAM par likuma piemērošanas interpretāciju
 35. Atzinums Valsts kancelejai par “Latvijas piektais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2022.–2025. gadam"
 36. Atzinums Finanšu ministrijai par “Informatīvais ziņojums par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai"


2021. gads

 1. Atzinums Ārlietu ministrijai par informatīvo ziņojumu "Par gatavošanos Latvijas Republikas prezidentūrai Eiropas Padomes Ministru komitejā 2023. gadā"
 2. Atzinums Valsts kancelejai par “Latvijas piektais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2022.–2025. gadam"
 3. Atzinums Valsts kancelejai par “Latvijas piektais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2022.–2025. gadam"
 4. Atzinums Tieslietu ministrijai par likumprojektu “Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"
 5. Atzinums Valsts kancelejai par Ministru kabineta noteikumu projektu "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi"
 6. Atzinums Valsts kancelejai par Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība, kādā veic tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanu"
 7. Atzinums KNAB par plāna projektu "Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāns 2021.-2024.gadam"
 8. Atzinums Kultūras ministrijai par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības plānu
 9. Atzinums Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr: 703/Lp13)
 10. Aicinājums Ministru kabinetam mērķtiecīgi atbalstīt pilsoniskās sabiedrības attīstību
 11. Priekšlikumi Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei par sabiedriskā pasūtījuma satura uzdevumiem
 12. Atzinums Finanšu ministrijai ar priekšlikumiem un iebildumiem par informatīvo ziņojumu "Par sabiedriskā labuma organizāciju darbību un attīstību"
 13. Atzinums Valsts kancelejai par Ministru kabineta noteikumu projektu "Ministru kabineta kārtības rullis"
 14. Atzinums (atkārtots) Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai ar priekšlikumu likumprojektam "Grāmatvedības likums"
 15. Atzinums Kultūras ministrijai par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānu 2021.-2023.gadam
 16. Atzinums Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai ar priekšlikumiem likumprojektam "Pašvaldību likums"
 17. Atzinums Finanšu ministrijai par “Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda darbības programma”
 18. Atzinums Kultūras ministrijai par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikumu
 19. Atzinums Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai par likumprojektu "Pašvaldību likums" (Nr. 976/Lp13)
 20. Nostājas vēstule Ministru kabinetam ar NVO iebildumiem pret ANM izstrādes procesu un ierosinājumiem satura korekcijām
 21. Vēstule Ministru prezidentam, FM, Valsts kancelejai, VARAM, LM, IZM ar priekšlikumiem ANM plāna projekta precizēšanai
 22. Nostājas vēstule Ministru prezidentam, Finanšu ministram un Valsts kancelejas direktoram par Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanu un ieviešanu
 23. Vēstule Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam un Finanšu ministram Jānim Reiram par priekšlikumiem un iebildumiem par ANM pāna projektu
 24. Vēstule FM par publisko personu iespējām nodot lietošanā mantu sabiedriskā labuma organizācijām
 25. Vēstule Kultūras ministrijai un Sabiedrības integrācijas fondam par projektu priekšfinansējumu
 26. Vēstule Finanšu ministrijai par ES struktūrfondu ieviešanu
 27. Atzinums Ārlietu ministrijai par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 19.08.2021. noteikumiem Nr.477 "Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes nolikums"" (VSS-249)
 28. Vēstule Ministru prezidentam un LR ministriem par priekšlikumiem un iebildumiem par ANM plāna projektu
 29. Atzinums (atkārtots) Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai ar priekšlikumiem likumprojektam "Grāmatvedības likums"
 30. Atzinums Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Lobēšanas atklātības likuma izstrādes darba grupai ar komentāriem par interešu pārstāvniecības atklātības regulējuma pamatprincipiem
 31. Vēstule nozaru ministriju Parlamentārajiem sekretāriem un Finanšu ministra padomniekam par Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas plānu
 32. Atzinums Kultūras ministrijai par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikumu
 33. Atzinums Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai ar priekšlikumiem likumprojektam "Grāmatvedības likums"
 34. Vēstule Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam par sabiedrības līdzdalību lēmumos par publiskajām finansēm
 35. Viedoklis Izglītības un zinātnes ministrijai par rīkojuma projektu "Par finansējuma piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām projektu īstenošanai" (VSS-43)