Ziedot

Privātpersonām
Juridiskām personām
Atbalsti Latvijas Pilsoniskās alianses misiju ar ziedojumu!

Ja arī Tev rūp demokrātiski procesi Latvijā, atbalsti Latvijas Pilsoniskās alianses darbību ar ziedojumu, lai varam turpināt būt vadošā organizācija, kas īsteno kvalitatīvu dialogu ar publisko pārvaldi un citiem lēmumu pieņēmējiem, veido labvēlīgu vidi stiprai, aktīvai un zinošai pilsoniskajai sabiedrībai pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī. 

Ja arī Tev rūp stipra, aktīva un zinoša pilsoniskā sabiedrība, atbalsti mūs ziedojot!


Ziedo ar pārskaitījumu:
Latvijas Pilsoniskā alianse
Reģ. Nr. 40008087708
Banka: Swedbank, HABALV22
IBAN: LV24HABA0551009349318

LPA ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā. Tas nozīmē, ka ziedojot biedrībai, privātpersonām un uzņēmumiem ir dota iespēja saņemt ienākuma nodokļu atvieglojumus.

Privātpersonām var piemērot nodokļa atvieglojumus saskaņā ar likumu Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10. pantu “Attaisnotie izdevumi”, kurš nosaka, ka pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma var atskaitīt summu, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodota Latvijas Republikā reģistrētai biedrībai, nodibinājumam, reliģiskai organizācijai vai to iestādei, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Vienlaikus likums nosaka, ka maksātāja attaisnotie izdevumi (iekļaujos izdevumus ne tikai par ziedojumiem bet arī par izglītību un medicīnas izdevumiem) kopā nedrīkst pārsniegt 50% no maksātāja taksācijas gada apliekamā ienākuma lieluma, bet ne vairāk kā 600 eiro.
uploaded picture
Atbalsti Latvijas Pilsoniskās alianses misiju ar ziedojumu!

Ja arī Tev rūp demokrātiski procesi Latvijā, atbalsti Latvijas Pilsoniskās alianses darbību ar ziedojumu, lai varam turpināt būt vadošā organizācija, kas īsteno kvalitatīvu dialogu ar publisko pārvaldi un citiem lēmumu pieņēmējiem, veido labvēlīgu vidi stiprai, aktīvai un zinošai pilsoniskajai sabiedrībai pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī. 

Ja arī Tev rūp stipra, aktīva un zinoša pilsoniskā sabiedrība, atbalsti mūs ziedojot!


Ziedo ar pārskaitījumu:
Latvijas Pilsoniskā alianse
Reģ. Nr. 40008087708
Banka: Swedbank, HABALV22
IBAN: LV24HABA0551009349318


LPA ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā. Tas nozīmē, ka ziedojot biedrībai, privātpersonām un uzņēmumiem ir dota iespēja saņemt ienākuma nodokļu atvieglojumus.


Juridiskām personām var piemērot nodokļa atvieglojumu saskaņā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 12.pantu, kurš nosaka, ka Nodokļa maksātājs, kas ziedojis sabiedriskā labuma organizācijai, kurai šāds statuss piešķirts ir tiesīgs pārskata gadā izvēlēties vienu no šādiem atvieglojumiem:

  1. neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
  2. neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;
  3. samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 85% no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 30% no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātajām dividendēm. 

VID mājaslapā pieejams metodiskais materiāls ar dažādu situāciju aprakstiem par UIN atvieglojumu piemērošanu, kā arī gadījumiem, kad atvieglojumus nepiemēro.
uploaded picture