LATVIJAS
PILSONISKĀ
ALIANSE


- LIELĀKĀ ORGANIZĀCIJA LATVIJĀ
PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS UN 
DEMOKRĀTIJAS IZAUGSMEI


Iznācis 12.08.2022. ziņu izdevums
12.08.2022
Ko politiskās partijas sola pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas jomā?
12.08.2022
Aicinām organizācijas piedalīties pētījumā NVO ietekmes novērtēšanas metodoloģijai
12.08.2022
LPA aktualitātes no 25. jūlija līdz 5. augustam
12.08.2022
LPA uzsāk darbu pie platformas “ASNS” resursu piesaistei NVO izaugsmei
12.08.2022
LPA turpmākajos 3 gados īstenos aktivitātes pilsoniskās sabiedrības noturībspējas stiprināšanai
12.08.2022