LATVIJAS
PILSONISKĀ
ALIANSE


- LIELĀKĀ ORGANIZĀCIJA LATVIJĀ
PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS UN 
DEMOKRĀTIJAS IZAUGSMEI


Iznācis 03.07.2020. ziņu izdevums
03.07.2020
Aptauja par banku sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām
03.07.2020
Apkopoti ministriju sabiedrības līdzdalības plāni nozares politikas pamatnostādņu izstrādes procesā
03.07.2020
Saeima apstiprina Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027.gadam
03.07.2020
LPA iebilst pret nepamatota nevalstiskā sektora tēla pasliktināšanu IeM plānā
03.07.2020
Notiks darba grupa tiesību aktu projektu izstrādei sabiedrības integrācijas jomā
03.07.2020