LATVIJAS
PILSONISKĀ
ALIANSE


- LIELĀKĀ ORGANIZĀCIJA LATVIJĀ
PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS UN 
DEMOKRĀTIJAS IZAUGSMEI


Iznācis 15.01.2021. ziņu izdevums "Nesēdi tumsā"
15.01.2021
Tikšanās par NVO piedāvājumu Eiropas Atveseļošanas un noturības plāna
15.01.2021
LPA aicina ieviest papildus finanšu instrumentus biedrību un nodibinājumu darbības atjaunošanai un attīstībai
15.01.2021
Sniegts atzinums Kultūras ministrijai par NIPSIP īstenošanas uzraudzības padomes nolikumu
15.01.2021
Notiks seminārs par kredītiestāžu un biedrību sadarbību naudas atmazgāšanas novēršanā
15.01.2021
LPA viedoklis par noteikumiem, kas regulē SIF padomes sastāvu
15.01.2021