Latvijas Pilsoniskā alianse šobrīd apvieno 138 Latvijas biedrības, nodibinājumus un individuālas personas. LPA biedri pārstāv gan vietējo kopienu, gan pilsētu, gan rajonu, gan nacionālo mērogu dažādās darbības sfērās. Kā kļūt par LPA biedru? Uzzini to šeit!
Izvēlies jomu, ko attēlot
Visas biedrības
Sociālā atbalsta pasākumi personām
Kultūra un atpūta
Tiesiskums un interešu aizstāvība
Vides un dzīvnieku aizsardzība
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas
Attīstība un mājokļu apgāde
Pētniecība un izglītība
Jaunatnes biedrība vai nodibinājums
Filantropijas starpniecība un brīvprātīgā darba veicināšana
Darba devēju organizācijas, arodbiedrības, profesionālās biedrības un nodibinājumi
Veselība
Citur neklasificēta biedrība vai nodibinājums
Starptautiskās aktivitātes
Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija
Sporta biedrības un nodibinājumi
Privātpersona