Programma ASNS

Programma ASNS pilsoniskās sabiedrības izaugsmei ir risinājums, kas palīdz nevalstiskajām organizācijām (NVO), kas meklē atbalstu savai darbībai, atrast sadarbības partnerus – iestādes, uzņēmumus, profesionāļus, kā arī citas NVO, kas ar saviem resursiem (intelektuāliem vai materiāliem) ziedojuma veidā var piedalīties šo organizāciju stiprināšanā un iniciatīvu īstenošanā. Plašāka informācija par programmas iespējām: www.asns.nvo.lv


Programma izstrādāda projektā "Pro-bono programma pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai", kas īstenots ar Zviedrijas Institūta finansējumu, Zviedrijas vēstniecības atbalstu un līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

uploaded picture