Tiesiskais regulējums

Valsts kultūrkapitāla fonda likums

Nosaka Valsts kultūrkapitāla fonda mērķi, uzdevumus, organizatorisko struktūru un tā līdzekļu izlietošanas kārtību. Ar likumu var iepazīties šeit.