Tiesiskais regulējums

Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

  Nosaka iedzīvotāja ienākuma nodokļa maksāšanas kārtību. Ar likumu var iepazīties šeit.