Tiesiskais regulējums

Latvijas Republikas Satversme

Latvijas tautas atzīto vērtību, kā arī valsts iekārtas pamatnoteikumu un pamatprincipu kopums, kas veido Latvijas valsts konstitucionālo ietvaru. Ar likumu var iepazīties šeit.