Svarīgi, lai pilsoniski aktīvajai sabiedrības daļai demokrātija būtu vērtība
05.03.2021

5.martā norisinājās ikgadējais Saeimas un nevalstisko organizāciju (NVO) forums, kurā diskutēja par valsts un sabiedrības izturētspēju Covid-19 pandēmijas laikā. 

Forumu atklājot Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece uzsvēra, ka ir jāiemācas, kā mēs cits citam varam palīdzēt šajā pandēmijas laikā. I.Mūrniece pateicās NVO par darbu un gatavību iesaistīties kopīgā darbā. “Uzdevumi šodien ir sarežģīti. Bez nevalstisko organizāciju līdzdalības, bez plašas pilsoniskās sabiedrības iesaistes tie nav paveicami. Turklāt svarīgi, lai šai pilsoniski aktīvajai sabiedrības daļai Latvijas valsts un demokrātija būtu vērtība. Tikai tā mēs varam darboties sekmīgi,” pauda I.Mūrniece.

Latvijas skautu un gaidas organizācijas vadītāja Agnija Jansone foruma atklāšanā norādīja, ka: “Valsts un sabiedrība šajā krīzē nav nodalāmas. Mēs, cilvēki, veidojam mūsu Latviju kopā, un vēl jo vairāk tas ir svarīgi tieši šobrīd. Tas, kādas ir mūsu vērtības un kur mūsu vērtību skalā ir valstsgriba, ir tas mūsu iekšējais procents, kas ir mūsu izturēt-spējas rādītājs.”

Forumā dalībnieki piedalījās divās paralēlās tematiskajās diskusijās “Sabiedrības drošība un demokrātija pandēmijas apstākļos” un “Sociālā slodze un sabiedrības izturētspēja krīzes laikā: ko varam darīt labāk?”. Kā viens būtiskākajiem foruma rezultātiem, ir vienošanās par informācijas kanāla ieviešanu. Nevalstiskais sektors ir ļoti svarīgs partneris publiskajai pārvaldei sabiedrības informēšanā un izglītošanā, kas ir efektīvs atbalsts jebkuras krīzes situācijā. Jau šobrīd šādu pienākumu veic nevalstiskās organizācijas, izmantojot uzticamu, publiskās pārvaldes sagatavotu informāciju, un izplatot savos komunikācijas tīklos. Bet publiskajai pārvaldei būtu jānodrošina savlaicīga informācijas nodošana sadarbības partneriem, lai nevalstiskās organizācijas efektīvi var sniegt atbalstu informācijas izplatīšanā.

Foruma materiāli pieejami šeit, kā arī vairāk informācijas var atrast šeit.