Latvijas ANM plānā ir iekļauti nevalstisko organizāciju priekšlikumi
30.04.2021

Otrdien, 27.aprīlī valdība apstiprināja Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plānu iesniegšanai Eiropas Komisijā. ANM plānā ir iekļauti arī nevalstisko organizāciju (NVO) izteiktie priekšlikumi nevienlīdzības mazināšanā un vienlīdzīgas attieksmes investīciju pieejamībai nodrošinājumu, kā arī sociālu atbildīgu iepirkumu principu ievērošana iespēju robežās:

  • Vienāda pieeja investīcijām visiem: iekļaujot biedrības un nodibinājumus kā ANM investīciju saņēmējus, nodrošinot līdztiesīgu attieksmi pret dažādiem sektoriem un tautsaimniecības dalībniekiem. ANM plāna gala versijā ir iekļautas tiešās investīcijas arī bezpeļņas sektoram - biedrībām un nodibinājumiem, sociālajiem uzņēmumiem digitalizācijas un nevienlīdzības mazināšanas komponentēs.  

  • Sociāli atbildīgi publiskie iepirkumi, priekšroku dodot tiem pretendentiem, kas, īstenojot publisko iepirkumu, nodarbina sociālās nevienlīdzības grupas, piemēram, cilvēkus ar invaliditāti, ilgstošas bezdarbniekus, jauniešus un citus. ANM vadības sistēmā nostiprināts, ka Ministru kabineta noteikumos par ANM plāna pasākumu īstenošanu tiek nodrošināta iespēja vienāda pieeju investīcijām visiem un sociāli atbildīgi publiskie iepirkumi, izņemot gadījumus, ja ir pamatoti un nozīmīgi argumenti šādus kritērijus konkrētajā iepirkumā neiekļaut. Katrs izņēmums īpaši jāargumentē. 

  • NVO atbalstam paredzētais finansējums tiks novirzīts pašām NVO, sociālo inovāciju un pārstāvības nodrošināšanai. ANM gala versijā ir iekļauta programma vairāk kā 2,3 miljons eiro apmērā, ar mērķi stiprināt nevalstisko organizāciju sociālās drošības pārstāvniecību un  sabiedrības interešu uzraudzību. 

Latvijas Pilsoniskā alianse ir aicinājusi iekļaut NVO kā līdzvērtīgu valdības stratēģisko partneri arī visos nākamajos soļos un procesos, kas saistīti ar tālāku ANM precizēšanu, apspriešanu un īstenošanu. 

Plānots, ka ANM finansējums Latvijai varētu būt pieejams šā gada otrā pusē.