Atlasīt ziņas -
Atlasīt
LPA izstrādājusi ētiskā finansējuma vadlīnijas
30.10.2020
LPA aicina arī valsts pārvaldei sniegt savu ieguldījumu finanšu risku novēršanas izglītošanas pasākumos
30.10.2020
Notiks NEPLP SKP sēde par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.-2022.gadam izpildes gaitu
30.10.2020
Sarunās ar iedzīvotājiem tiek uzsvērta informācijas pieejamības nozīme sabiedrības līdzdalībā
30.10.2020
Tiks diskutēts par atbalstu pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām Latvijā un citviet Baltijas jūras reģionā
30.10.2020
Latvijas pilsoniskā sabiedrība piedalīsies Eiropas līmeņa diskusijā par monetārās politikas nākotni
30.10.2020
LPA precizējusi Jurista padomu par gada pārskatiem
30.10.2020
Latvijas Pilsoniskā alianse uzņēmusi jaunu biedru – Piekrastes Konvents
30.10.2020
LPA izdevies stiprināt pilsoniskās sabiedrības interešu pārstāvību
30.10.2020
LPA veicinājusi Rīgas reģiona organizāciju kapacitāti un sadarbību
30.10.2020
Noskaidrota labākā #RīgasJaunaisPilsonis iniciatīva
30.10.2020
Atgādinām – biedrību sapulces var tikt organizētas attālināti
30.10.2020
Tiešsaistes ceremonijā ar “Nepieradinātajām vakariņām mājās” tiks godināti balvas “Cilvēka izaugsmei” 2020 laureāti
30.10.2020
Biedru telpā - biedrība "Eiropas Kustība Latvijā"
30.10.2020
Novembra sākumā norisināsies Ekoskolu rīcības dienas
30.10.2020