Atlasīt ziņas -
Atlasīt
Saziedotas vairāk nekā 11 tonnas barības maznodrošināto mājdzīvniekiem
04.11.2022
Rēzeknes novadā uzsāk projektu iedzīvotāju konsultatīvo padomju stiprināšanai
04.11.2022
Ziedo un palīdzi 4000 bērnu saņemt medicīniskās konsultācijas!
04.11.2022
Delna pēta: kā partiju biedri iesaistās partiju darbā
04.11.2022
Centrs “Marta” paplašina Ukrainas sievietēm un bērniem pieejamo pakalpojumu klāstu
04.11.2022
Novembrī tiks uzsākta labbūtības kampaņa ar mērķi veicināt jauniešu mentālo uz fizisko veselību
04.11.2022
Durvis ver atbalsta centra “Laiva” grupu dzīvoklis, dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs Mazsalacā
04.11.2022
Kādi pētījumi un dati par pilsonisko sabiedrību ir valsts institūciju rīcībā?
31.10.2022
Kādus resursus nevalstiskajām organizācijām nodrošina pašvaldības?
31.10.2022
Iznācis 28.10.2022. ziņu izdevums
28.10.2022
NVO aicina valdības deklarācijā iekļaut apņemšanos veidot stabilu un demokrātiskās vērtībās balstītu pilsonisko sabiedrību
28.10.2022
Progress ANM NVO programmas plānošanā
28.10.2022
Memoranda padomes sēdē pārrunā likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” grozījumu ietekmi uz nevalstiskajām orgaizācijām
28.10.2022
Veikts Konferences par Eiropas nākotni konsultāciju procesa izvērtējums
28.10.2022
Uz pasākumu “Pilsoniskā sabiedrība Latvijā: kurp dodamies?” atskatoties
28.10.2022