Atlasīt ziņas -
Atlasīt
LPA aicina FM sniegt informāciju par konsultācijām ar pilsonisko sabiedrību par Eiropas Atveseļošanās plānu
09.10.2020
LPA aicina KM pamatnostādņu projektā nostiprināt valstisku apņemšanos īstenot mērķtiecīgu pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku
09.10.2020
LPA sniedz atzinumu par jauno Pašvaldību likumu
09.10.2020
Europen Civic Forum vienojas par 2021.gada prioritātēm
09.10.2020
Uzsākta sadarbības iniciatīva sabiedrības iesaistes un līdzdalības procesu uzlabošanai
09.10.2020
LPA iepazīsies ar Finanšu izlūkošanas dienesta sagatavoto nacionālo NVO riska novērtējumu
09.10.2020
LPA aicina pieteikties pētniekus
09.10.2020
Iedzīvotājiem informatīvā izdevumā regulāri būs iespēja iepazīties ar pašvaldību darbu
09.10.2020
Latvijas iedzīvotāji aicināti piedalīties sarunās par sabiedrības līdzdalības jautājumiem
09.10.2020
SIF 2021.gadā īstenojamajiem projektiem “NVO fondā” sadalīs 1,3 miljonus eiro
09.10.2020
Arvien vairāk Latvijas jauniešu apgūst izglītības programmu Jaunais pilsonis
09.10.2020
Biedru telpā - biedrība "Latvijas Mežu sertifikācijas padome"
09.10.2020
Līdzdalības iespējas
09.10.2020
Piedalies apmācībās “ABC Pasākumu moderēšanā
09.10.2020
Delna sešās skolās uzsākusi projektu “Īsteno savu ideju!”
09.10.2020