Atlasīt ziņas -
Atlasīt
Visvairāk diskusijas rosina nacionālās identitātes jautājums
14.02.2020
Iedzīvotāju iesaiste Kohēzijas politikas pārvaldībā
14.02.2020
Piesaki savu klasi programmai “Jaunais pilsonis”!
14.02.2020
VARAM izveidojis informatīvo ziņojumu “Par Pašvaldību likuma izstrādi”
14.02.2020
Jaunās nacionālās apņemšanās veicinās atklātību valsts pārvaldē un pašvaldībās
14.02.2020
Meklējam kolēģi - politikas koordinatoru!
14.02.2020
Tiekamies ikgadējā biedru kopsapulcē!
14.02.2020
Biedru telpā - Latvijas Ornitoloģijas biedrība
14.02.2020
Delna aicina uz konferenci
14.02.2020
Pateicības koncerts asinsdonoriem
14.02.2020
Apmācību cikls jaunajiem lauku entuziastiem
14.02.2020
Seminārs par mediju lomu invaliditātes konstruēšanā
14.02.2020
Konference “Bērnu un pieaugušo ar retām slimībām aprūpe”
14.02.2020
VID seminārs nevalstisko organizāciju pārstāvjiem
14.02.2020
Aicinām aizpildīt Ziedotāju aptauju!
10.02.2020