Atlasīt ziņas -
Atlasīt
Baltijas vides, zinātnes un profesionālās organizācijas aicina iestāties par ES klimata mērķu paaugstināšanu
16.10.2020
SOS bērnu ciematiem tiek dāvinātas saules enerģijas sistēmas
16.10.2020
Līdzdalības iespējas
14.10.2020
Tava šodienas pieredze var veidot labāku rītdienu – piedalies sarunās par sabiedrības līdzdalību!
12.10.2020
Iznācis 09.10.2020 ziņu izdevums "Nesēdi tumsā"!
09.10.2020
EP ierosina izveidot mehānismu ES vērtību aizsardzībai
09.10.2020
Cilvēktiesību komisija skata NVO apgrūtināto sadarbību ar bankām
09.10.2020
LPA aicina Rīgas domi rast iespēju atbalstīt SLO, piešķirot NĪN atvieglojumus
09.10.2020
LPA aicina FM sniegt informāciju par konsultācijām ar pilsonisko sabiedrību par Eiropas Atveseļošanās plānu
09.10.2020
LPA aicina KM pamatnostādņu projektā nostiprināt valstisku apņemšanos īstenot mērķtiecīgu pilsoniskās sabiedrības attīstības politiku
09.10.2020
LPA sniedz atzinumu par jauno Pašvaldību likumu
09.10.2020
Europen Civic Forum vienojas par 2021.gada prioritātēm
09.10.2020
Uzsākta sadarbības iniciatīva sabiedrības iesaistes un līdzdalības procesu uzlabošanai
09.10.2020
LPA iepazīsies ar Finanšu izlūkošanas dienesta sagatavoto nacionālo NVO riska novērtējumu
09.10.2020
LPA aicina pieteikties pētniekus
09.10.2020