Visvairāk diskusijas rosina nacionālās identitātes jautājums
14.02.2020

Šonedēļ iesākās iedzīvotāju diskusijas par saliedētu sabiedrību. Diskusiju mērķis ir gūt iedzīvotāju vērtējumu un ieteikumus “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam” dokumentam, kas vēl ir izstrādes stadijā. Šīs diskusijas uzskatāmi parāda Latvijas sabiedrības daudzveidīgumu, gan runājot par iedzīvotāju etnisko sastāvu, gan katra dalībnieka personīgajām vērtībām, vajadzībām, gan arī piederības sajūtu valstij. Un, iespējams, ka šādas iedzīvotāju diskusijas būtu jāveido biežāk.
Veiksmīgi ir aizvadītas jau trīs diskusijas dažādās Latvijas vietās: Aizkrauklē, Daugavpilī un Rīgā. Atzinīgi vērtējam iedzīvotāju aktīvo iesaisti diskusiju procesā - diskusiju dalībnieku vidū bija sastopami visdažādāko sabiedrības grupu pārstāvji, arī dažādu biedrību biedri un valsts pārvaldē strādājošie. Kā arī diskusijās iesaistījās Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis un Kultūras ministrs Nauris Puntulis.
Katrā no diskusiju norises vietām bija vērojami nedaudz atšķirīgi uzsvari un iedzīvotāju prioritātes, bet visās diskusijās kā sarežģītākais un strīdīgākais jautājums tika izcelts nacionālā identitāte un piederība. Plaši tika diskutēts arī par pārējiem pamatnostādņu apakšmērķiem -  pilsoniskā kultūra un iekļaujošs pilsoniskums, kā arī integrācija.
Atzinīgi diskusiju procesu vērtē arī viena no diskusiju moderatorēm Inese Vaivare, paužot viedokli, ka “lielākie ieguvēji diskusijām ir paši dalībnieki. Ne tik bieži gadās, ka pie viena galda sēž politiski represētais, cilvēks ar invaliditāti, bēglis, jaunietis, zinātnieks, krievvalodīgais, seniors. Un izrādās, ka varam runāt un domāt par valsti kopā un ieklausīties viens otrā. Rīgas diskusijas atšķīrās no Aizkraukles un Daugavpils. Katra cilvēka stāsts ir tik īpašs. Un viņi lielākoties ir lepni par savu valsti. Iespējams, katrs savādāk, bet ir”.
Vēlamies atgādināt, ka vēl tuvākajās dienās plānotas divas diskusijas: 15.februārī Liepājā (CoWorking Liepaja, Vecā ostmala 24, 4. stāvā, plkst. 10.00-14.30) un 17.februārī Valmierā (Valmieras Integrētajā bibliotēkā, Cēsu  ielā 4, plkst. 15.00-19.00) uz kurām vēl ir iespēja pieteikties šeit.

Diskusijas organizē Latvijas Pilsoniskā alianse, sadarbībā ar reģionālajiem NVO resursu centriem: Kurzemes NVO centru, Zemgales NVO centru, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru un Valmieras novada fondu, ar Kultūras ministrijas un British Council atbalstu.