Vides organizācijas aicina MP korekti atspoguļot situāciju attiecībā uz regulējumu par koku ciršanu un meža atjaunošanu
06.03.2020

Vides organizācijas – Pasaules Dabas fonds, Latvijas Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība – pauž neizpratni par Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa ikgadējā ziņojumā Saeimai par Ministru kabineta paveikto iekļauto informāciju par regulējumu par koku ciršanu un meža atjaunošanu.


Ziņojumā teikts, ka “Izstrādāts un atkārtoti izdiskutēts Valsts sekretāru sanāksmē regulējums par koku ciršanu un meža atjaunošanu, lai veicinātu meža ekonomisku, ekoloģisku un sociāli ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu. Minētais regulējums izstrādāts pārdomāti, līdzsvarojot koku ciršanu ar produktīvu mežu atjaunošanu, kas sekmēs gan intensīvāku oglekļa piesaisti ilgtermiņā, gan veidos uzņēmējdarbības attīstības prognozējamību mežsaimniecībai.”


Organizācijas norāda, ka šī informācija nekorekti atspoguļo situāciju attiecībā uz grozījumiem noteikumos par koku ciršanu mežā, un uzsver, ka nav pamata apgalvot, ka regulējums izstrādāts, lai “lai veicinātu meža ekoloģisku un sociāli ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu.”, un ka tas veikts “pārdomāti”.


Vides NVO jau vairākkārt norādījušas, ka grozījumi, kas paredz tievāku koku un attiecīgi – jaunāku mežu – nociršanu kailcirtē nav paredzēti Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēs 2015.–2020. gadam un tiem nav veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Plašāk par ziņojuma saturu iespējams iepazīties šeit.