Veiksmīgi aizvadīts projekts “SIA4Y”
27.02.2020

Sociālo Inovāciju Centrs piedalījies projektā “Pilsoniskās sabiedrības tiesību stiprināšana, veicinot  publiskās informācijas pieejamību Eiropas jaunatnei” jeb “SIA4Y”, kopā ar citām organizācijām no Latvijas, Polijas, Beļģijas, Igaunijas un Somijas. Šī projekta galvenais mērķis ir veicināt jauniešu pilsonisko iesaisti, palielinot viņu izpratni, zināšanas un spējas izmantot tiesības piekļūt publiskai informācijai, kā arī veicināt informācijas brīvības tiesību realizēšanu jauniešu vidū. Projekts palīdzēs uzlabot jauniešu zināšanas un aktivitāti, iesaistoties valsts un pašvaldību publisko institūciju uzraudzībā, kā arī attīstīs jauniešu spējas informācijas piekļuvē kā pašvaldību, tā arī valsts un Eiropas Savienības līmenī. “SIA4Y” ietvaros Sociālo Inovāciju Centrs izveidojis Labās prakses kodeksu, kas sastāv no ieteikumiem, kā veicināt jauniešu izpratni par pilsoniskās iesaistes nozīmīgumu, un kā izmantot savas tiesības piekļūt publiskai informācijai. Ar Labās prakses kodeksu iespējams iepazīties šeit.