Veiksmīgi aizvadīta starptautiska konference “Partnerības demokrātijai, attīstībai un mieram”
15.09.2023

Tajā dalībnieki runāja par to, kā mainās partnerattiecības starp valdībām, daudzpusējās sadarbības institūcijām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kāda ir mākslīgā intelekta loma šo attiecību ietvarā, un kāda ir vietējā līmeņa pilsoniskās aktivitātes ietekme reģionālā un globālā līmenī.

Konferencē piedalījas pilsoniskās sabiedrības organizāciju aktīvisti, valsts pārvaldes pārstāvji, akadēmisko aprindu un mediju pārstāvji no Eiropas Padomes valstīm. Konference notiks divās daļās paneļdiskusiju formātā, ar iesildošo pasākumu 11. septembrī un konferences galveno programmu 12. septembrī. 11. septembra iesildošās diskusijas “New and emerging digital technologies: risks and opportunities for democracy” ierakstu var aplūkot šeit, un 12. septembra konferences atklāšanas un pirmās sesijas ierakstu, kā arī otrās un trešās sesijas ierakstu – šeit

Konferenci organizēja Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā ietvaros Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Latvijas Platformu Attīstības sadarbībai, Valsts kanceleju, Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegāciju. un Aktīvo iedzīvotāju fondu.