Vai zini, kas ir digitālās nozīmītes un kā tās izmantot?
24.07.2020

Šobrīd liela daļu apmācību procesi, pasākumi, tikšanās notiek tiešsaistē, tāpēc vēlamies vērst uzmanību uz digitālajām nozīmītēm (Badge), ar kuru palīdzību ir iespējams izcelt savas kompetences un zināšanas.


Kā iepriekš informējām, drīzumā būs pieejama e-apmācību platforma nevalstiskajam sektoram, kurā, apgūstot dažādus moduļus, būs iespēja nopelnīt digitālās nozīmītes ar Open Badge Factory starpniecību. Ar nozīmītēm varēs dalīties LinkedIn, Facebook un citos sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Šīs nozīmītes parādīs lietotāju apgūtās prasmes un kompetences atbilstoši:


•    Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) standartiem, kas darbojas kā tulkošanas ierīce, lai padarītu nacionālās kvalifikācijas lasāmākas visā Eiropā, veicinot darba ņēmēju un izglītojamo mobilitāti starp valstīm un atvieglojot viņu mūžizglītību. EQF mērķis ir saistīt dažādu valstu nacionālās kvalifikācijas sistēmas ar kopēju Eiropas atsauces sistēmu.
•    Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (ECTS) standartiem, kas ir Eiropas augstākās izglītības telpas rīks, lai padarītu studijas un kursus pārredzamākus. ECTS ļauj kredītpunktus, kas ņemti vienā augstskolā, ieskaitīt kvalifikācijā, ja studē citā.
•    Eiropas prasmes, kompetences, kvalifikācijas un profesijas (ESCO) standartiem, ar kuru izveido kartēšanas sakarus starp nacionālajām, reģionālajām un nozaru prasmju un profesiju klasifikācijām.


Atgādinām, ka kopš 2018. gada seši partneri - The Wheel, Latvijas Pilsoniskā alianse, Scottish Council for Voluntary Organizations, An Cosán, Sivis Study Centre un Arengukoostöö Ümarlaud –AKÜ ir apvienojušies, lai izveidot e-apmācību rīku NVO sektoram.

uploaded pictureuploaded picture
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru  viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas.