Turpmāk Latvijas Pilsoniskās alianses Padomi vadīs Vadims Koroļovs
01.03.2021

1.martā, Latvijas Pilsoniskās alianses (LPA) Padome ievēlēja tās priekšsēdētāju, pienākumus uzticot Vadimam Koroļovam. V.Koroļova prioritātes ir stiprināt LPA biroju, tādējādi spēcinot LPA spējas pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības kopējās intereses, kā arī veicināt labas pārvaldības principus nevalstiskajā sektorā.

LPA biedru kopsapulcē, kas notika 23. februārī tika apstiprināts jaunais LPA Padomes sastāvs. Padomē darbu turpinās Mārtiņš Šteins (Biedrības “Jauniešu organizācija “Nītaureņi”” dibinātājs, valdes loceklis; “Neatkarīgā izglītības biedrība” biedrs; 13.Saeimas deputāts), Vadims Koroļovs (Nodibinājuma “Kultūrprieks” valdes loceklis, dibinātājs; Zvērinātu sertificētu grāmatvežu asociācijas (Apvienotā Karaliste) biedrs; ANTALIS AS, RĪGA, finanšu direktors, valdes loceklis), Māris Jonovs (“Teikas apkaimes biedrība”); Sandra Zalcmane (Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” dibinātāja; biedrības “Latvijas sociālo darbinieku biedrība” biedre) un Selīna Vancāne (“Teikas apkaimes biedrība” vadītāja, biedrības “Zaļā brīvība” biedre, Rīgas domes deputāte).

Šogad mandāta termiņš beidzās līdzšinējai LPA Padomes priekšsēdētājai Inesei Vaivarei (Latvijas Platforma attīstības sadarbībai). Tāpat darbu Padomē beidza Daiga Eiduka (Latvijas Bērnu labklājības tīkls) tādēļ saskaņā ar Statūtos noteikto kārtību, LPA Padomei rotācijas kārtībā uzsāk Viesturs Ķerus (Biedrības “Latvijas Ornitoloģijas biedrība” valdes priekšsēdētājs). Savukārt kopsapulcē tika ievēlēta Lolita Čigāne (Biedrības “Eiropas Kustība Latvijā” viceprezidente, biedrības “Jesajas Berlina biedrība” padomes priekšsēdētāja vietniece, biedrības “Meierovica biedrība par progresīvām pārmaiņām” padomes locekle).

LPA Padome ir pārvaldes institūcija, un tās locekļi organizācijas attīstībā pilda stratēģiska padomdevēja un pārrauga funkciju. Padomi veido septiņi locekļi – fiziskas personas, kuras uz diviem gadiem ievēl biedru sapulce. Ikdienas darbu organizācijā vada tās valde - direktores Kristīnes Zonbergas personā.

Ar LPA kopsapulcē apstiprināto 2020.gada pārskatu var iepazīties šeit. LPA 2021.gada prioritārās aktivitātes ir:

1) Covid-19 krīzes pārvarēšana: atbalsts biedrībām un nodibinājumiem, pilsoniskās sabiedrības lomas stiprināšana krīžu pārvarēšanā;

2) Biedrību un nodibinājumu labvēlīgs tiesiskais regulējums;

3) Sabiedrības līdzdalība: pilsoniskais dialogs visos lēmumu pieņemšanas procesos, sabiedrības iesaiste publisko finanšu plānošanā, uzraudzībā un ieviešanā;

4) Finansējuma pieejamība: ES Struktūrfondi un citu ārvalstu finansējuma; valsts programmas;

5) sektora pašregulācijas un labas pārvaldības veicināšana.