Trešo valstu interešu pārstāvības regulējums: tā ietekme uz pilsonisko telpu
05.07.2024

25. jūnijā Eiropas Savienības Vispārējo lietu padome izskatīja svarīgu NVO jautājumu - direktīvu, ar kuru paredzēts regulēt trešo valstu interešu pārstāvības pārredzamību, kas pēc būtības līdzinās tā saucamajam “ārvalstu aģentu regulējumam”. Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Melbārde pārstāvēja Latviju sēdē, iestājoties arī par Latvijas NVO izteiktajām bažām par direktīvas negatīvo ietekmi uz pilsonisko sabiedrību. 

Sēdes laikā tika aktualizēts:

  • Vairums dalībvalstu atbalstīja direktīvas mērķi, taču izteica bažas par pilsoniskās sabiedrības ierobežojumu un stigmatizācijas riskiem;
  • Vairums valstu arī akcentēja to, ka direktīvai būs ietekme uz pamattiesībām un pilsonisko telpu, kā arī aicināja veikt detalizētu izvērtējumu par direktīvas ietekmi uz pilsonisko sabiedrību un iespējamajiem risinājumiem direktīvas mērķa sasniegšanai; 
  • Dalībvalstis uzsvēra nepieciešamību skaidri definēt direktīvā lietotos terminus, tai skaitā, kādas aktivitātes ir saprotamas ar interešu pārstāvību, un nodrošināt stingru aizsardzību pret stigmatizāciju un pasākumus pamatbrīvību aizsardzībai;
  • Latvija uzsvēra nepieciešamību direktīvā skaidri atdalīt pilsoniskās aktivitātes no interešu pārstāvības;
  • Vācija un Nīderlande norādīja, ka šāds regulējums ārvalstīs var tikt uztverts kā “ārvalstu aģentu” likums.

 Plašāka informācija par sēdi šeit.


Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.

uploaded picture