Tikšanās par NVO piedāvājumu Eiropas Atveseļošanas un noturības plāna
15.01.2021

Kā iepriekš informējām, 2020.gada nogalē Latvijas Pilsoniskā alianse un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nevalstisko organizāciju pārstāvji kopīgi sagatavoja piedāvājumu Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānismam, kas tika nosūtīts Ministru prezidentam un nozaru ministriem. Ar prezentāciju var iepazīties šeit. Tāpat LPA aicināja nozaru ministriju parlamentāros sekretārus un Finanšu ministra padomnieku uz sarunu, lai pārrunātu atveseļošanās mehānisma ieviešanas plāna priekšlikumu un kā tas sasniegs plānotos Atveseļošanās plāna indikatorus.

Atsaucoties uz LPA aicinājumu, 13.janvārī notika tikšanās ar nozaru ministriju parlamentārajiem sekretāriem un citiem ministriju pārstāvjiem, Valsts kancelejas pārstāvjiem, kā arī koalīcijas partiju politiķiem, kurā tika pārrunāts izstrādātais piedāvājums un turpmākie soļi, vai un kā to varētu integrēt Atveseļošanās plānā. Tikšanās laikā tika izteikts konceptuāls atbalsts piedāvājumam, kuru turpinās skatīt citos formātos. Tāpat izskanēja, ka nepieciešams nevalstiskās organizācijas iesaistīt kā partnerus nozaru ministriju programmu īstenošanā. 

Piedāvājums plānam tika radīts, jo Covid-19 pandēmija ir radījusi veselības krīzi, taču būtiski, lai tā neradītu arī ekonomisko un finanšu krīzi, kas savukārt radīs arī sociālo un demokrātisko krīzi. Tā novēršanai būtiska loma ir konkrētu atbalsta instrumentu ieviešanai, balstoties uz ieinteresēto pušu (darba ņēmēji, komersanti, patērētāji, biedrības un nodibinājumi, finanšu iestādes, politikas veidotāji) savstarpējo ietekmi un sadarbību. Tādēļ nepieciešami mūsdienīgi risinājumi ekonomiskās krīzes novēršanai, tai skaitā ieguldījumi cilvēkkapitālā.