Tiks izstrādātas vadlīnijas par sabiedrības līdzdalības informācijas atainošanu pašvaldību tīmekļa vietnēs
10.07.2020

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) reaģējot uz Latvijas Pilsoniskās alianses izpētes rezultātiem pašvaldībām par informācijas atainošanai to tīmekļu vietnēs par sabiedrības līdzdalību, kas liecināja, ka pašvaldība lielākoties neievēro sabiedrības līdzdalības atainošanas prasības, aicinājusi Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību, sadarbojoties ar VARAM, izstrādāt pašvaldībām vadlīnijas ar vienotiem principiem par to, kādai informācijai ir jābūt publicētai pašvaldību tīmekļa vietnēs sadaļās “Sabiedrības līdzdalība” un “Nevalstiskās organizācijas”, kā arī par šo sadaļu izvietojumu tīmekļa vietnēs.

Latvijas Pilsoniskā alianse aicinājusi VARAM iesaistīt vadlīniju izstrādē arī nevalstiskās organizācijas, lai tās tiktu izstrādātas, balstoties uz klientu pieredzi un vajadzībām.