Tiek uzsākts projekts par pilsoniskās sabiedrības iesaisti ES likumdošanā
08.01.2021

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS 2021.gada ietvaros īstenos projektu “Gatavošanās konferencei par Eiropas nākotni”. 

Projekta mērķis ir sagatavot “augsni”  Konferencei par Eiropas nākotni, izglītojot un mobilizējot Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas un aktīvistus par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas nākotni, Eiropas Savienības vispārējo darbību un Latvijas ietekmi uz ES lēmumu pieņemšanu. Projekta mērķis ir arī iesaistīt Latvijas pilsoniskos aktīvistus darbībās, kas saistītas ar citām Eiropas Parlamenta politiskajām un likumdošanas prioritātēm laikposmā no 2020. līdz 2021. gadam. Galvenā projekta mērķauditorija ir pilsoniskie aktīvisti un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā arī politiskās partijas. 

 Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:

4 semināri par Eiropas Parlamenta politiskajām un likumdošanas prioritātēm, vienlaikus kopīgi veidojot nostājas un atzinumus Eiropas Komsiijai un Eiropas Parlamentam;

2 ES veiksmes / neveiksmes stāstu vakari

5 interaktīvas izglītojošās spēles/testi par ES jautājumiem;

Tiešsaistes apmācību kurss aktīvistiem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un politiķiem par ES un iespējām darbību un iespējām ietekmēt lēmumus ES (6 lekcijas, 2-3 stundu garumā katra);

6 debates/dueļi par Eiropas nākotnes jautājumiem (futūriskās tēmas). 

Aicinām interesentus jau šobrīd pieteikties tiešsaistes apmācību kursam par ES jautājumiem, vienlaikus norādot, par kādām tēmām un procesiem jūs vēlētos padziļināti uzzināt šeit. Apmācības notiks aprīlī un maijā, kopumā iecerētas 6 lekcijas aptuveni 2-3 stundu garumā. Lekcijās piedalīsies arī īpaši vieslektori, kuri dalīsies ar teorētiskām zināšanām un praktiskiem piemēriem. 


uploaded picture
Projektu “Gatavošanās konferencei par Eiropas nākotni” finansē Eiropas Savienība. Publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisija nav atbildīga par jebkādu tajā iekļautās informācijas izmantošanu.