Tiek meklēts Ģimenes grupas konferences brīvprātīgais koordinators
27.02.2020

SOS Bērnu ciematu asociācija īsteno projektu, kura ietvaros piedāvā apgūt jaunu pieeju darbā ar ģimenēm ar bērniem - Ģimenes grupas konferenci. Tiek meklēts aktīvs, komunikabls cilvēks, kam būtu interese apgūt šo metodi un kļūt par Ģimenes grupas konferences brīvprātīgo koordinatoru (Ģimenes grupas konferences brīvprātīgais koordinators ir neatkarīga persona, kura ikdienā nestrādā bērnu aprūpes organizācijās vai bērnu tiesību aizsardzības jomā). Tiks nodrošinātas 3 pilnu dienu apmācības (martā un aprīlī) pie viena no pieejas tīkla veidotājiem Eiropā - Rob van Pagee no Nīderlandes. Tāpat projekta ietvaros tiks nodrošināta iespēja mācībās apgūto praktizēt dzīvē (no maija līdz oktobrim). Praktiskā darba laikā būs pastāvīgi pieejams projekta koordinatora atbalsts, kā arī atbalsta tikšanās ar Rob van Pagee.


Ģimeņu grupu konferences koordinators:
* kopā ar bērniem un vecākiem pārrunā, kurus ģimenes vai sociālā tīkla dalībniekus uzaicināt uz Ģimenes konferenci;
* iepazīstina visus uz konferenci uzaicinātos par Ģimenes konferences mērķi, pieeju, iespējām un atbildību;
* kopā ar sociālo darbinieku/konferences iniciatoru pārliecinās, ka visiem iesaistītajiem dalībniekiem ir skaidrs galvenais konferences jautājums;
* rūpējas par konferences praktiskajiem apstākļiem (ielūgumi, vieta, uzkodas, dzērieni, utt.), to iepriekš saskaņojot ar ģimeni.


Projekta norises laiks ir no 2020. gada marta līdz oktobrim. Projekta nobeigumā tiks apkopoti un prezentēti jaunās pieejas rezultatīvie rādītāji. Papildus informāciju un pieteikšanos var atrast šeit.