Seminārs par mediju lomu invaliditātes konstruēšanā
14.02.2020

Apmeklētājiem seminārā būs iespēja uzzināt par mediju lomu invaliditātes konstruēšanā Latvijā ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām kontekstā. Pasākums notiks 20. februārī, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojā, un ir daļa no Baibas Baikovskas izstrādātā un ASV Vēstniecības Latvijā finansiāli atbalstītā projekta “Raising disability awareness in Latvia with research, presentation and written article on interpretation and implementation of Article 8 of UN Convention for rights of persons with disabilities in Latvian legislation, media and NGO discourses”. Semināra galvenais vēstījums - tam, kā mēs domājam, runājam un rakstām par cilvēkiem ar invaliditāti, ir nozīme. Katrai sabiedrības grupai ir nozīmīgi, kā ar un par to komunicē, jo tas rezultātā nosaka, kā pret šo sabiedrības grupu attiecamies, vai to uztveram kā līdzvērtīgu ar līdzvērtīgām tiesībām uz cieņpilnu ikdienu, par kādu tiek runāts arī ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām. Īpaši ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 8. pantā ir noteikts, ka cilvēki ar invaliditāti ir jāatspoguļo saskaņā ar invaliditātes cilvēktiesību modeli. Tā kā Latvijā Konvencija tika ratificēta jau 2010. gada 28. janvārī, ir pienācis laiks pievērst lielāku uzmanību tam, kā mēs atspoguļojam cilvēkus ar invaliditāti medijos un kā tas veido šo cilvēku ikdienu. Vairāk par semināru un tā programmu iespējams uzzināt šeit.