Sarunās ar iedzīvotājiem tiek uzsvērta nepieciešamība veidot atvērtas pašvaldības
23.10.2020

Šonedēļ norisinājās pirmās divas Latvijas Pilsoniskās alianses (LPA) tiešsaistes sarunas “Ar šodienas pieredzi aktīvākai sabiedrības līdzdalībai rīt”, pulcējot Kurzemes un Latgales reģiona iedzīvotājus. Lai gan klātienes tikšanos nevar salīdzināt ar komunikāciju digitālā vidē, sarunu dalībnieki aktīvi līdzdarbojās, izmantojot dažādas mūsdienu digitālās platformas un risinājumus savu viedokļu izteikšanai.

Sarunu gaitā no iedzīvotājiem tiecamies iegūt informāciju par sabiedrības līdzdalību, proti, kā tiek vērtēta līdzšinējā pieredze, labās prakses piemēri, ko nepieciešams uzlabot, kādi ir efektīvākie sabiedrības iesaistes instrumenti? Kā minēja vairāki diskusiju dalībnieki, viens no svarīgākajiem nosacījumiem veiksmīgai sabiedrības līdzdalībai ir vienkārša un saprotama komunikācija. Lai ir skaidrība, kādos aktuālos procesos ir iespējams iesaistīties, kur, kādā veidā, kā arī kā saņemt atgriezenisko saiti par pieņemtajiem lēmumiem.

Šos un vēl turpmāko sarunu izteiktos vērtējumus par līdzšinējo praksi, priekšlikumus uzlabojumiem un viedokļus LPA apkopos un publicēs, kā arī, balstoties uz tiem, LPA sniegs atzinumus un paudīs viedokli sarunās ar lēmējiem.

Sarunas ar iedzīvotājiem turpinās arī nākošo nedēļu, tāpēc aicinām vēl piedalīties tiešsaistes sarunās:

27. oktobrī plkst. 14.00 Vidzemes reģiona iedzīvotājus;

28. oktobrī plkst. 17.00 Rīgas reģiona iedzīvotājus;

30. oktobrī plkst. 15.00 Zemgales reģiona iedzīvotājus.

Lai pieteiktos, aicinām aizpildīt aptaujas anketu šeit.

Jau informējām, ka 2020. gads ir iezīmējas ar intensīvu turpmākās septiņgades politiku plānošanu, tāpat ir pabeigts darbs pie administratīvi teritoriālās reformas, tādēļ ir uzsākts darbs pie jaunu likumu un politiku pamatnostādņu un plānu izstrādes, kas savukārt iezīmē arī pārmaiņas sabiedrības līdzdalības procesos. Tā kā pilsoniskajai sabiedrībai šobrīd ir un būs arī tuvākajā laikā iespēja līdzdarboties normatīvo aktu un jauno koncepciju komentēšanā, ar mērķi tos uzlabot un izstrādāt, balstoties uz tiešo patērētāju – iedzīvotāju – vajadzībām, Latvijas Pilsoniskā alianse vēlas apzināt sabiedrības pārstāvju līdzšinējo pieredzi līdzdalībā pašvaldības un nacionālā līmenī, kā arī noskaidrot redzējumu par šobrīd konceptuāli atšķirīgiem jautājumiem.

 

uploaded picture


Pasākumu organizē Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Friedrich-Ebert-Stiftung biroju Baltijas valstīs.