Sākusies iepriekšēja reģistrēšanās balsošanai Memoranda padomes vēlēšanās
10.09.2021

Sākusies iepriekšēja reģistrēšanās balsošanai Memoranda padomes vēlēšanās - līdz 19.09.2021. plkst. 23.59. Vēlēšanas norisināsies laika posmā no 23.-28.09.2021. 

Vienlaikus turpinās jaunu padomes locekļu kandidātu pieteikšana astoņām vietām Memoranda padomes sastāvā. Pieteikumi iesniedzami līdz 2021.gada 19.septembra plkst.23.59, nosūtot uz e-pastu: nvo@mk.gov.lv.

Pilnvaru termiņš jaunajiem padomes locekļiem būs no 2021.gada 1.novembra līdz 2023. gada 30. aprīlim

Lai NVO izvirzītu kandidatūru ievēlēšanai padomē, ir jāiesniedz rakstisks pieteikums, kurā ietverta šāda informācija par organizāciju un tās izvirzīto kandidātu:

  1. Nevalstiskās organizācijas nosaukums un darbības joma;
  2. Kandidāta vārds, uzvārds, darbības joma un pieredze – saskaņā ar nolikumu uz vietu padomē var kandidēt Memorandu parakstījušas organizācijas lēmējinstitūcijas vai izpildinstitūcijas pārstāvis;
  3. Informācija par kandidāta dalību un sasniegumiem memoranda īstenošanā (pēdējo 12 mēnešu laikā);
  4. Kandidāta redzējums par memoranda īstenošanas attīstību un motivācija darbam padomē (piemēram, prezentācijas, videosižeta, audioieraksta veidā). Plašāka informācija šeit.

uploaded pictureŠis informatīvais materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības Integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai".