Saeimas komisijas iepazīstas ar Valsts kontroles revīzijas ziņojumu par civilās aizsardzības sistēmu valstī
20.01.2023

Otrdien, 17. janvārī notika divu Saeimas komisiju (Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija un Publisko izdevumu un revīzijas komisija) sēdes, kurā tika skatīts Valsts kontroles revīzijas ziņojums “Valsts civilās aizsardzības sistēmas plānošana un gatavība”. 

Sēdes gaitā Valsts kontrole iepazīstināja sēdes dalībniekus ar revīzijas ziņojumu. Ar Valsts kontroles ziņojumu komisijām var iepazīties šeit. Valsts kontrole klātesošajiem minēja, ka valsts pārvalde nepietiekami iesaista pilsonisko sabiedrību civilās aizsardzības jomā. LPA Politikas koordinators A. Zaļūksnis sēdes laikā aicināja lēmumu pieņēmējus kopīgi strādāt pie vienotas krīzes vadības sistēmas izveides, kurā katra atbildīgā institūcija savas kompetences ietvaros un, sadarbojoties ar pilsonisko sabiedrību un nevalstiskajām organizācijām, koordinēti analizētu un risinātu krīžu izraisītās sekas, to likvidēšanu un novērstu apdraudējumu. 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē VUGD pārstāvis vērsa deputātu uzmanību, ka vīrusa Covid-19 pandēmijas laikā būtisku atbalstu dienestam sniedza daudzas nevalstiskās organizācijas. Dienesta ieskatā, nevalstiskais sektors var būt labs atbalsts dažādu krīzes situācijas seku novēršanā, kā arī būt atbalsts, strādājot pie risku apzināšanas plāna izstrādes gaitā. Lai arī komisiju deputāti izteicās skeptiski par organizāciju kapacitāti sniegt atbalstu,  abu komisijas dalībnieki atzina, ka ir iespējama nevalstiskā sektora iesaiste risku izvērtēšanā, atbalsta sniegšanā dienestiem civilās aizsardzības krīzes seku gadījumā, ja attiecīgie organizāciju pārstāvji ir bijuši apmācīti darbam krīzes apstākļos.