Saeimas komisija pauž atbalstu NVO aicinājumam par Eiropas vērtību instrumenta izveidi
21.02.2020

21.februārī Eiropas lietu komisijas sēdē tika diskutēts par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomē, kas notiks šī gada 25. februārī, tai skaitā par Latvijas pozīciju par Eiropas Komisijas darba programmu 2020. gadam. Ņemot vērā, ka Latvijas Pilsoniskā alianse 20.februārī nosūtīja komisijai aicinājumu atbalstīt Eiropas Parlamenta rezolūciju par nepieciešamību ieviest Eiropas vērtību instrumentu, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju un tiesiskumu Eiropas Savienībā vietējā un valsts līmenī, komisijas uzaicināja paust viedokli arī klātienē.
Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga sēdē aicināja deputātus Latvijas nacionālajā pozīcijā nostiprināt atbalstu demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanai vietējā un nacionālā līmenī. Saeimas deputāti bija atbalstoši aicinājumam un lūdza Ārlietu ministriju precizēt Latvijas nacionālo pozīciju sekojošā redakcijā:
“Eiropas demokrātijas rīcības plāna īstenošanai jāparedz atbilstošs finansējums, tostarp, atbalstām Eiropas vērtību instrumenta izveidošanu, tai skaitā vietēja un nacionāla līmeņu organizācijām.”
Attiecībā uz finansējuma apjomu Ārlietu ministrs skaidroja, ka tā būs atsevišķa diskusija pēc tam, kad noslēgsies diskusijas par kopējo budžetu.