Saeimā pieņem grozījumus par pašvaldību informatīvajiem izdevumiem
18.09.2020

15.septembrī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstīja galīgajam lasījumam grozījumus likumā “Par pašvaldībām” (likuma grozījumi galīgajā lasījumā vēl jāskata Saeimas sēdē), kas paredz, ka: 

informatīvos izdevumus, kuros pašvaldības vietējos iedzīvotājus informē par savu darbu, varēs izdot ne biežāk kā vienu reizi mēnesī, taču, ja izdevumā iekļaus informāciju par pieņemtajiem tiesību aktiem un to skaidrojumus, varēs izdot arī biežāk;

informatīvie izdevumi būs periodisks iespiedtehnikā izdots izdevums, kas iedzīvotājiem pieejams bez maksas.

Sēdē tika skatīti arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Latvijas Pilsoniskās alianses ieniegtos priekšlikumus, aicinot paplašināt pašvaldību atklātību par tās darbību. Latvijas Pilsoniskā alianses aicināja:

1) paredzēt, ka pašvaldības gada publiskajam pārskatam jāietver informācija par finanšu līdzekļu piešķiršanu komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām, reliģiskām organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem, norādot katra finanšu piešķīruma apmēru un mērķi, kā arī piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma rezultātus; (KNAB priekšlikums neietvēra “komersantus”);

2) un, lai sabiedrībai būtu pieejama informācija par publisko finanšu līdzekļu izlietojumu un tā efektivitāti, kā arī, lai novērstu šaubas par valsts amatpersonu lēmumu pieņemšanas objektivitāti un to darbību sabiedrības interešu labā, Domei jānodrošina pašvaldības tīmekļa vietnē informācija par:

Deputātu amatiem ārpus pašvaldības domes, tai skaitā citās pašvaldības iestādēs, biedrībās, nodibinājumos, arodbiedrībās, reliģiskās organizācijās, sociālajos un komercuzņēmumos;

informāciju par finanšu līdzekļu piešķiršanu komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām, reliģiskām organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem, norādot katra finanšu piešķīruma apmēru un mērķi, kā arī piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma rezultātus.

Vairums komisiju deputātu bija par priekšlikumu skatīšanas atlikšanu, un diskusijas atsākt jaunā Pašvaldību likuma ietvaros, ko šobrīd sagatavo Vides un reģionālās attīstības ministrija.