Saeima apstiprina Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027.gadam
03.07.2020

Saeima ceturtdien, 2.jūlijā, apstiprināja Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027.gadam (NAP2027), kuram pievienots arī Saeimas lēmums, uzsverot prioritātes, kas jārisina turpmākajos 7 gados. Pilsonsikajai sabiedrībai ir būtisks Saeimas lēmums, kas izteikts šādā redakcijā:

“atzinīgi novērtē pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora apņēmību un izlēmīgo rīcību, nesavtīgi sniedzot atbalstu citiem iedzīvotājiem, pašvaldībām un valstij Covid - 19 krīzes laikā. Atjaunojot Latvijas tautsaimniecību kvalitatīvi jaunā pakāpē, šī sadarbības spēja stiprināma, ar atbalsta programmām pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai, pilsoniskajai iniciatīvai un brīvprātīgā darba veicināšanai un nosakot dialogam ar pilsonisko sabiedrību līdzvērtīgu pieeju ar sociālo dialogu visos lēmumu pieņemšanas posmos - tādējādi stiprinot demokrātiju, palielinot iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos un uzticēšanos valstij;”

Ar dokumenta pilnu versiju var iepazīties šeit.