#RīgasJaunaisPilsonis iesoļo Rīgas skolās
18.09.2020
Iesākot jauno mācību gadu, arī Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāvji dodas uz Rīgas skolām, lai izglītotu jauniešus par pilsoniskās sabiedrības jautājumiem. Izglītības programmas #RīgasJaunaisPilsonis mērķis ir veicināt jauniešos pilsoniskās līdzdalības kompetenci, kas līdz šim nav iekļauta mācību saturā.

Esam patiesi gandarīti, ka trešajā septembra nedēļā ar izglītības programmu #RīgasJaunaisPilsonis bija iespēja iepazīties ar Rīgas 80. vidusskolas 10.a un 10.b klasēm un Mežciema pamatskolas 9.a un 9.b klasēm!

Tikšanās laikā jaunieši apguva pilsoniskās līdzdalības formas, izspēlēja interaktīvo spēli “Četri stūri”, kā arī uzzināja un diskutēja par nevalstisko organizāciju darbību, pilsonisko līdzdalību un tās nozīmi sabiedrībā. Tāpat visas klases, kuras piedalās izglītības programmā Rīgas “Jaunais Pilsonis”, līdz rudens brīvlaikam tiek aicinātas īstenot pilsonisko aktivitāti. Visas aktivitātes piedalīsies konkursā – iegūstot galveno balvu, klasei tiks organizēta aizraujoša un saturiski izglītojoša diena par pilsonisko līdzdalību.

Katrai projektā iesaistītajai skolai bija iespēja izvēlēties vai nodarbība notiks klases telpās, ārpus tām vai arī attālināti, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

uploaded picture

Aktivitāte tiek līdzfinansēta Rīgas  domes Izglītības,  kultūras  un  sporta  departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.