Pirmajā Stratēģisko projektu konkursā saņemti 93 projektu pieteikumi
07.08.2020

2020. gada 29. jūlijā noslēdzās pirmais Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Stratēģisko projektu konkurss, kurā kopumā tika saņemti 93 projektu pieteikumi – no tiem 75 programmā “Demokrātijas kultūra” un 18 programmā “Cilvēktiesības”. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas vēlas veicināt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas demokrātijas kultūras un cilvēktiesību jomās, pārstāv visus Latvijas reģionus. 

Trešā daļa no visiem iesniedzējiem savos projektos plāno veidot partnerības ar donorvalstu partneriem – 25 projektos plānots iesaistīt partnerus no Norvēģijas un 8 projektos – partnerus no Islandes. 14 projektos iekļauta sadarbība ar citām valstīm - visbiežāk partnerības plānotas ar Igaunijas un Lietuvas partneriem. Vairākos projektos paredzēta arī starpsektoru sadarbība, iesaistot valsts iestādes (tai skaitā, ministrijas), pašvaldības un to iestādes, kā arī uzņēmumus. Projektu konkursa rezultāti katram iesniedzējam tiks paziņoti AIF projektu sistēmā – https://projekti.activecitizensfund.lv/ līdz 2020. gada 31. augustam, kā arī tiks publicēti AIF mājaslapā. Vairāk informācijas var atrast šeit.