Pilsoniskās sabiedrības organizācijās diskusijā ar Latvijas Banku uzsvērušas dialoga nozīmīgumu
20.11.2020

5. novembrī Latvijas Banka sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi organizēja tiešsaistes diskusiju “Mans viedoklis rītdienas ekonomikai”. Diskusijas mērķis bija sadzirdēt sabiedrības domas, cerības un bažas par ikvienu no jomām, tai skaitā monetāro politiku, kas tieši vai netieši ietekmē ikviena sabiedrības locekļa dzīvi, neatkarīgi no, sociālās grupas, nodarbošanās vai izglītības, gūstot atbildes uz jautājumiem kā veiksmīgi sasniegt cenu un finanšu stabilitāti valstī un eiro zonā kopumā. Diskusijas rezultāti, paustās atziņas un priekšlikumi par nākotnes tautsaimniecību būs ieguldījums ECB un Eirosistēmas monetārās politikas stratēģijā, ko eiro zonas valstu centrālo banku vadītāji pārskatīs šoruden un 2021. gada pirmajā pusē.

Diskusijā piedalījās dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji, sniedzot plašu interešu, sociālo grupu, reģionu un paaudžu viedokli. Dalībnieki dalījās savās domās par to, kā ekonomiskie apstākļi ietekmē nevalstisko sektoru, organizāciju un organizācijas pārstāvēto jomu un nozari, kā arī izteica priekšlikumus par ekonomiskās attīstības aspektiem, kuriem būtu pievēršama uzmanība un kā valsts centrālajai bankai turpmāk par šiem tematiem komunicēt ar pilsonisko sabiedrību.

Diskusijas dalībnieki izteicās par trīs tēmām, vairāk akcentējot problēmas, kas radušās sadarbojoties ar bankām un, kā atzina diskusiju dalībnieki, šī bijusi ražīga diskusija, kuras laikā gūti vairāki nozīmīgi secinājumi, kā:

pirms izmaiņu veikšanas nodokļu politikā, nepieciešama diskusija - ne tikai ar sociālajiem partneriem, bet arī ar pilsonisko sabiedrību. Diemžēl steigā virzītie grozījumi, lai mainītu minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu iekasēšanas kārtību, parāda, ka process ir sasteigts un ir vairāk jautājumu kā atbilžu.

valsts pārvaldei ir jāskaidro un jādiskutē ar sabiedrību par nodokļu politiku, par plānotajām izmaiņām. Sektors ir gatavs rosināt diskusijas un piedalīties.

jāveido sistēma, lai NVO, jo īpaši reģionos, varētu rast finansējumu projektiem, kur nepieciešams līdzfinansējums projektu īstenošanai.

bankām būtu jāvērtē vai visi pakalpojumi, kas pārcelti uz digitālo vidi, ir saprotami un izmantojami, tai skaitā tehnoloģiski, arī senioriem.

nepieciešams Latvijas Bankas atbalsts, lai tiktu izprasta NVO sektora nozīmība un mazināti MONEYVAL riski, kas attiecināmi uz NVO sektoru.

Latvijas Bankai būtu daudz aktīvāk jāiesaistās Eiropas Savienības fondu projektu uzraudzības komitejā.

Latvijas Bankas plāno arī sarunas ar iedzīvotājiem dažādos Latvijas reģionos – par to norisi informēsim. Aicinām iepazīties ar LPA izveidoto diskusijas kopsavilkumu šeit.