Pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicina Saeimas deputātus nesašaurināt atklātības principus
04.06.2021

Latvijas Pilsoniskā alianse, Sabiedrība par atklātību – Delna un sabiedriskās politikas centrs “PROVIDUS” aicina Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātus neatbalstīt likumprojektu “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” esošajā redakcijā, kura būtiski sašaurina valsts amatpersonas deklarācijas publiskojamo daļu noteiktām amatpersonu grupām – augstskolu padomju un valsts kapitālsabiedrību padomju locekļiem. 

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas uzskata, ka nav pamatoti no sabiedrības slēpt informāciju par valsts amatpersonu deklarācijās iekļauto informāciju. Šāda slepenība neļaus pilsoniskajai sabiedrībai (žurnālistiem, aktīvistiem, NVO) veikt sabiedrisko interešu uzraudzību, lai izgaismotu interešu konfliktus valsts amatpersonu darbībā. Darbs augstskolu padomēs un valsts kapitālsabiedrību padomēs ir laikietilpīgs, tiek atbilstoši atlīdzināts un ietver amatpersonai raksturīgu funkciju pildīšanu. Tādēļ ir pamatoti prasīt par šāda darba veikšanu sniegt pilnu amatpersonas deklarāciju, kā arī to pilnā apmērā publiskot. Turklāt ar grozījumiem tiek izjaukta vienotā pieeja attiecībā uz augstākā līmeņa valsts amatpersonu publiskojamajām deklarācijām.

Vienlaikus, aicinām Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju atrast risinājumu gadījumiem, kad valsts amatpersonai raksturīgas pilnvaras tiek pildītas epizodiski (ne vairāk kā 2 nedēļas gada laikā), vai tām ir vairāk konsultatīvs raksturs, un/vai par to pildīšanu netiek saņemts atalgojums. Šādos gadījumos pienākums apkopot informāciju, lai iesniegtu amatpersonas deklarācijas ir nesamērīgs. Ikgadējās valsts amatpersonu deklarācijas vietā ierosinām paredzēt īpašu instrumentu – personas apliecinājumu par interešu konflikta neesamību.  Tāpat attiecīgā persona būtu jāinformē par to, kādi amatu savietošanas, papildus ienākumu gūšanas un citi no interešu konflikta izrietoši pienākumi uz viņu attiecas, uzņemoties veikt konkrētos pienākumus, un kādas varētu būt tiesiskās sekas par ierobežojumu neievērošanu.  

Ar sagatavoto atzinumu var iepazīties šeit


uploaded pictureInformācija ir sagatavota ar Sabiedrības Integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.