Pilsoniskās sabiedrības ilgtspēja 2019. gadā palikusi nemainīga
23.10.2020

Pilsoniskās sabiedrības ilgstpējas indeksā 2019 secināts, ka pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas 2019. gada kopīgais rādītājs ir palicis nemainīgs. Lai arī sektora rādītāji tiesiskās vides, sektora infrastruktūras un publiskā tēla jomās ir nedaudz kritušies, savukārt pakalpojumu sniegšanas jomā rādītāji ir uzlabojušies, bet rādītāji kapacitātē, finanšu stabilitātē un interešu pārstāvībā saglabājušies tādā pašā līmenī kā iepriekšējā gadā.

2019. gadā pilsoniskā sabiedrība sastapās ar dažādiem izaicinājumiem. Amatpersonu izteiktie apgalvojumi, ka pilsoniskā sabiedrība ir augsta riska sektors nelikumīgu līdzekļu aprites kontekstā, ietekmēja nevalstiskā sektora publisko tēlu, gan arī radīja nelabvēlīgu iespaidu par visu sektoru kopumā. Tāpat 2018. gadā Uzņēmumu ienākumu nodokļa likumā ieviesto izmaiņu dēļ, pilsoniskā sabiedrība piedzīvoja strauju ziedojumu kritumu. Tomēr, pozitīvi vērtējams, ka publiskā pārvalde valsts un pašvaldību līmenī novērtē pilsoniskās sabiedrības sniegtos pakalpojumus, īpaši sociālo pakalpojumu jomā.

Pilsoniskās sabiedrības indekss nosaka pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbības vides stāvokli konkrētajā valstī, un šie situācijas apraksti par katru valsti ļauj vairāku gadu garumā konstatēt sektora attīstības progresu vai regresu tādas tēmas kā: ilgtspēja, tiesiskā vide, organizatoriskā kapacitāte, finansiālā ilgtspēja, interešu pārstāvība, pakalpojumu sniegšana, sektora infrastruktūra, publiskais tēls.

Amerikas Savienoto Valstu starptautiskās attīstības aģentūra (United States Agency for International Development (USAID)) sadarbībā ar  Latvijas Pilsonisko aliansi jau 15 gadus izstrādā Latvijas ziņojumu par pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību - apkopojot ekspertu viedokļus par gada laikā spilgtākajiem notikumiem pilsoniskajā sabiedrībā, kā arī analizējot publiski pieejamos sekundāros datus un publikācijas.

Aicinām iepazīties ar Latvijas ziņojumu, kā arī ar kopējo Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indeksu angļu valodā.