Piesakies NVO forumā “Savu vidi radi pats!”
31.07.2020

Nodibinājums „Kandavas novada iespēju fonds” (KNIF) aicina Kandavas novada nevalstiskās organizācijas (NVO) un sabiedrības iniciatīvu grupu līderus uz forumu, vienkopus pulcējot dažādu profilu NVO pārstāvjus un aktīvos iedzīvotājus.

Forums notiks 5.augustā plkst. 17.00 - 21.00 Zemītes Tautas namā. Pasākuma laikā plānotas šādas aktivitātes:

NVO un sabiedrības iniciatīvu grupu iepazīšanās, savas darbības prezentācijas un ideju iedvesmai rosīgāko kaimiņu aktivitāšu prezentācijas.

Interešu aizstāvības jautājumi - kā aktīviem iedzīvotājiem vai organizācijai savas intereses pārstāvēt pašvaldībā, Ministru kabinetā, Saeimā – apmācības vadīs biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse direktore Kristīne Zonberga

Iepazīšanās ar piedāvājumu un pieteikšanās apmācībām Kandavas novadā “Līderu akadēmija”- prezentē Kurzemes NVO centrs.

Individuālas konsultācijas aktīvajiem iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem sniegs Latvijas Pilsoniskās alianses Projektu vadītāja Anita Īvāne. Aicinām pieteikties konsultācijām, rakstot uz e-pastu alianse@nvo.lv.

Piesakoties forumam, lūgums norādīt kādu NVO vai iniciatīvu grupu pārstāvat, cik dalībnieki būsiet, kontakttelefonu vai e-pastu. Pieteikties iespējams līdz 3. augustam - gan elektroniski, rakstot uz knif@inbox.lv, gan zvanot pa tālruni 26527265 (Ērodeja). Dalība forumā ir bez maksas. 

Viens no galvenajiem foruma mērķiem ir Kandavas novada NVO tīklojuma stiprināšana, informācijas apmaiņa par Kandavas novada NVO aktivitātēm sabiedriskajā sektorā, kopīga diskutēšana par NVO.


uploaded picturePasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Aktivitāte norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrija konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā” rezultātiem.