Piedalies aptaujā par sabiedrības līdzdalību!
23.10.2020

2020. gads iezīmējas ar intensīvu turpmākās septiņgades politiku plānošanu, tāpat ir pabeigts darbs pie administratīvi teritoriālās reformas, tādēļ ir uzsākts darbs pie jaunu likumu un nozaru politiku pamatnostādņu un plānu izstrādes, kas savukārt iezīmē arī pārmaiņas sabiedrības līdzdalības procesos.

Tādēļ Latvijas Pilsoniskā alianse veic aptauju, lai:

apzinātu vērtējumus par līdzšinējo sabiedrības līdzdalības praksi;

iegūtu priekšlikumus par ieviešamiem  uzlabojumiem;

apkopotu izteiktos viedokļus (anonīmi)

Mums ir svarīgs katra iedzīvotāja viedoklis, tāpēc aicinām līdz š.g. 6. novembrim piedalīties aptaujā, lai kopīgiem spēkiem mums izdotos uzlabot sabiedrības līdzdalības procesus un mehānismus! Aptaujas anketu atradīsiet šeit. Aptauja ir anonīma.

Izteiktie vērtējumi par līdzšinējo praksi, priekšlikumi uzlabojumiem un  viedokļi tiks apkopoti, iesniegti atbilstošām iestādēm, kas izstrādās augstāk minētos dokumentus, kā arī Latvijas Pilsoniskā alianse, balstoties uz tiem, sniegs atzinumus un paudīs viedokli sarunās ar lēmējinstitūcijām.

uploaded pictureAptauju izstrādājusi Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Friedrich-Ebert-Stiftung biroju Baltijas valstīs.