Piedalies apmācībās “ABC Pasākumu moderēšanā
09.10.2020

Klāt sarunas skolas LAMPA jaunais mācību gads ar iespēju apgūt efektīvas komunikācijas pamatus un stiprināt prasmi cieņpilni sarunāties, uzklausīt atšķirīgus uzskatus un pārliecinoši paust savu viedokli. Rudens semestra pirmās nodarbības būs veltītas dažādu publiskās runas rīku apguvei, laba sarunu biedra īpašībām un sarunu moderēšanas jautājumiem. 13. oktobrī plkst.16.00 – 17:30 interesenti bez maksas aicināti piedalīties nodarbībā “ABC pasākumu moderēšanā”, kuru vadīs Mārtiņš Daugulis, Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēks un programmas “Politika un politiskā komunikācija” vadītājs.

Nodarbībā tiks runāts par to, kas ir obligātās un kas ir mainīgās daļas pasākuma moderatora stilā, ētikā un darbības veidā, kā arī būs iespēja iepazīties ar pasākuma vadītāja filosofiju. Reģistrēties pasākumam šeit.