Pētījums: esošās klasifikācijas sistēmas nesniedz skaidru priekšstatu par Latvijas biedrībām un nodibinājumiem
09.04.2021

Publicēts pētījums par Latvijas biedrību un nodibinājumu klasifikācijas problēmām un risinājumiem, kurā secināts, ka Latvijā pastāv daudz dažādi instrumenti tam, kā iegūt un apkopot informāciju par organizāciju darbību, taču neviens no tiem nedod skaidru priekšstatu par sektoru. Pētījuma autori piedāvā vairākus modeļus, kā risināt sistemātisko problēmu, uz kuru norādījuši arī finanšu uzraugi.  


Pētījuma “Latvijas biedrību un nodibinājumu klasifikācijas problēmas un risinājumi” mērķis ir apkopot faktisko informāciju par pilsoniskās sabiedrības organizācijām, analizējot bāzes datus un izstrādājot ieteikumus, kā arī analizēt Latvijā esošās biedrību un nodibinājumu klasificēšanas sistēmas, kas ir priekšnoteikums, lai varētu tikt veikta efektīva sektora analītika, uzraudzība un ieviesta datos balstīta pilsoniskās sabiedrības attīstības politika.


Pētījumā secināts: lai arī dažādas klasificēšanas sistēmas eksistē, tās nedod skaidru priekšstatu par biedrībām un nodibinājumiem, jo nereti organizācijas nespēj identificēt savu darbību piedāvātajā rāmī, kas ir neatbilstošs sektora specifikai. Tāpat pētījumā atklājies, ka dažādos reģistros atrodamā informācija ir fragmentēta un par vienu organizāciju reģistrā uzkrātie dati var atšķirties.


Neskaidra kopēja nevalstiskā sektora aina rada negatīvas sekas. Bez visaptverošiem un pilnīgiem datiem nav iespējams analizēt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, to darbības jomas, kā arī finanšu un citus rādītājus, tai skaitā attīstības tendences. Nevalstiskā sektora uzskaites neskaidrība liedz mērķēti sasniegt noteiktu jomu organizācijas, kad tas ir nepieciešams, piemēram, lai identificētu potenciālos valsts atbalsta saņēmējus COVID-19 pandēmijas seku mazināšanai. Šī nenoteiktība arī rada paaugstinātu NVO riska novērtējumu organizāciju attiecībās ar finanšu sektoru, uz ko norāda Finanšu izlūkošanas dienests.


Pētījuma rezultāti un pētnieku piedāvātie trīs iespējamie klasificēšanas modeļi problēmas risinājumam var kalpot par pamatu Tieslietu ministrijai Finanšu sektora attīstības Padomes uzdotā uzdevuma izpildei - pārskatīt NVO darbības jomu klasifikatoru un to pilnveidot.  Ar pētījuma saturu var iepazīties šeit.


Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” 2020. gada oktobrī uzsāka projektu “Pētījumi par pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektoru Latvijā 2020-2024”, kura mērķis ir sagatavot regulārus pārskatus par pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību Latvijā, to attīstības tendencēm un nepieciešamiem tiesiskās un finanšu vides uzlabojumiem. Projekts kopumā ilgs 4,5 gadus. Pirmais pētījums - “Latvijas biedrību un nodibinājumu klasifikācijas problēmas un risinājumi”. Tas sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros. Pētījuma autores: Iveta Kažoka, domnīcas “Providus”, vadošā pētniece un direktore; Agnese Frīdenberga, domnīcas “Providus” vadošā pētniece; Līga Stafecka, domnīcas “Providus” vadošā pētniece; Sintija Tarasova, domnīcas “Providus” pētniece.


Pētījumu atbalstīja arī SIA “Lursoft IT”, kas pētījuma vajadzībām apkopoja un sagatavoja datu kopas par nevalstiskajām organizācijām, kā arī radīja iespēju piekļūt organizāciju statūtiem un gada pārskatiem.
 

uploaded picture
Šis pētījums “Latvijas biedrību un nodibinājumu klasifikācijas problēmas un risinājumi” ir sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par materiāla saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.