Pētījumā secina, ka strukturēta NVO sektora iesaiste lēmumpieņemšanā notiek aptuveni pusē no visām Latvijas pašvaldībām
15.09.2023

Lai novērtētu pašvaldību praksi biedrību un nodibinājumu iesaistīšanā sabiedrības līdzdalības mehānismos, Latvijas Pilsoniskā alianse 2023. gada martā visas pašvaldības lūdza sniegt informāciju par nevalstiskā sektora pārstāvju iesaisti darba grupās, uzraudzības komitejās, ekspertu komisijās, rīcības komiteju darbā un citos sabiedrības līdzdalības mehānismos, ko izveidojusi pašvaldība.

No 35 pašvaldībām, kas sniedza atbildi un informāciju, 19 pašvaldības to varēja sniegt strukturēti – norādot konkrētas darba grupas, uzraudzības komitejas, konsultatīvās komisijas vai citus sabiedrības līdzdalības mehānismus, ko izveidojusi pašvaldība. Pārējās 16 pašvaldības sniegušas aprakstošu informāciju, nenorādot nedz konkrētus līdzdalības mehānismus, nedz iesaistītās biedrības un nodibinājumus. Pētījumā līdz ar to secina, ka strukturēta NVO sektora iesaiste lēmumpieņemšanā notiek aptuveni pusē no visām Latvijas pašvaldībām.

Izpētes ietvaros tika identificētas kopumā 655 biedrības un nodibinājumi, kas pēdējo trīs gadu laikā ir piedalījušies pašvaldību izveidotos sabiedrības līdzdalības mehānismos. Ar pētījumu var iepazīties šeit.