Patvēruma meklētāju skaita straujš pieaugums uz Latvijas/ Baltkrievijas robežas paplašina esošās LSK palīdzības apjomus
10.09.2021

Pēdējā laika aktualitāte – patvēruma meklētāju skaita straujš pieaugums uz Latvijas/ Baltkrievijas robežas paplašina esošās biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) palīdzības (mentori, humānā palīdzība) apjomus palīdzības meklētāju izvietošanas vietās, un tiek meklēti jauni sadarbības modeļi, piemēram, ar Valsts robežsardzi un pašvaldību institūcijām. LSK pēc iespējas sadarbojas ar krīzes apstākļos strādājošām valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī nevalstiskā sektora pārstāvjiem, jo tikai kopējs, savstarpēji papildinošs, nevis dublējošs un izslēdzošs darbs, sniegs maksimālo efektu mērķa auditorijai – patvēruma meklētājiem. LSK izsaka pateicību par iesaistīšanos un aktivitātēm visiem LSK brīvprātīgajiem, biedriem un darbiniekiem, kā arī visiem citu NVO cilvēkiem par aktīvu pozīciju un reāliem darbiem, jo – tikai kopā varam palīdzēt!