Padalies NVO forumā Kandavā “Savu vidi radi pats!”
27.02.2020

Nodibinājums „Kandavas novada iespēju fonds” (KNIF) aicina Kandavas novada nevalstiskās organizācijas (NVO) un sabiedrības iniciatīvu grupu līderus uz forumu, vienkopus pulcējot dažādu profilu NVO pārstāvjus un aktīvos iedzīvotājus. Forums notiks 14.martā plkst. 11.00- 15.00, Zemītes Tautas namā. Pasākuma laikā plānotas šādas aktivitātes: 


1. NVO un sabiedrības iniciatīvu grupu iepazīšanās un savas darbības prezentācijas un ideju  iedvesmai rosīgāko kaimiņu aktivitāšu prezentācijas.
2. Interešu aizstāvības jautājumi - kā aktīviem iedzīvotājiem vai organizācijai savas intereses pārstāvēt pašvaldībā, Ministru kabinetā, Saeimā – apmācības vadīs biedrības Latvijas Pilsoniskā alianses direktore Kristīne Zonberga.
3. Iepazīšanās ar piedāvājumu un pieteikšanās apmācībām Kandavas novadā “Līderu akadēmija”- prezentē Kurzemes NVO centrs.
4. Projektu konkursa ”Dari pats” prezentēšana un izsludināšana – KNIF.
5. Individuālas konsultācijas aktīvajiem iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem sniegs Latvijas Pilsoniskās alianses Projektu vadītāja Anita Īvāne. Lūgums konsultācijām iepriekš pieteikties šeit.

Piesakoties, lūgums norādīt kādu NVO vai iniciatīvu grupu pārstāvat, cik dalībnieki būsiet, kontakttelefonu vai e-pastu. Pieteikties iespējams līdz 9. martam - gan elektroniski, rakstot uz  knif@inbox.lv, gan zvanot pa tālruni 26527265 (Ērodeja). Noteikti vēlamies pulcināt arī aktīvos iedzīvotājus – ja nepārstāvat nekādu biedrību, bet vēlaties piedalīties, droši piesakieties! Gaidīsim dalībniekus no Zantes, Zemītes, Vānes, Matkules,  Cēres, Kandavas pagasta un Kandavas pilsētas. Viens no galvenajiem foruma mērķiem ir Kandavas novada NVO tīklojuma stiprināšana, informācijas apmaiņa par Kandavas novada NVO aktivitātēm sabiedriskajā sektorā, kopīga diskutēšana par NVO.


uploaded pictureAktivitāte norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā” rezultātiem.