NVO piedāvājums Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma ieviešanas plānam
08.01.2021

2020.gada nogalē Latvijas Pilsoniskā alianse un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nevalstisko organizāciju pārstāvji kopīgi ir sagatavoja piedāvājumu Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānismam, kas tika nosūtīts Ministru prezidentam un nozaru ministriem. Ar prezentāciju var iepazīties šeit. Tāpat, ievērojot Eiropas Komisijas noteikto prasību Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna izstrādes procesā nodrošināt konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību, Latvijas Pilsoniskā alianse ir aicinājusi nozaru ministriju parlamentāros sekretārus un Finanšu ministra padomnieku uz sarunu ar LPA un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu atveseļošanās mehānisma ieviešanas plāna priekšlikumu un kā tas sasniegs plānotos Atveseļošanās plāna indikatorus.

Priekšlikums plānam tika radīts, jo Covid-19 pandēmija jau šobrīd ir radījusi veselības krīzi, taču būtiski, lai tā neradītu arī ekonomisko un finanšu krīzi, kas savukārt radīs arī sociālo un demokrātisko krīzi. Tā novēršanai būtiska loma ir konkrētu atbalsta instrumentu ieviešanai, balstoties uz ieinteresēto pušu (darba ņēmēji, komersanti, patērētāji, biedrības un nodibinājumi, finanšu iestādes, politikas veidotāji) savstarpējo ietekmi un sadarbību. Tādēļ nepieciešami mūsdienīgi risinājumi ekonomiskās krīzes novēršanai, tai skaitā ieguldījumi cilvēkkapitālā.