Notikusi European Civic Forum padomes sēde
03.04.2020

27.martā Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga piedalījās European Civic Forum Padomes (Padomes sastāvā uz trim gadiem K.Zonberga tika ievēlēta 2019.gadā) sēdē, kurā Padomes locekļi pārrunāja:

1) European Civic Forum pozīciju attiecībā uz Covid-19 krīzi un tās radītajām sekām, kā galveno aspektu izvirzot aicinājumu uz solidaritāti Eiropas līmenī;

2) Padomes locekļi informēja par situāciju to valstīs, Covid-19 krīzes ietekmi uz pilsonisko sabiedrību un valsts atbalsta mehānismiem nevalstiskajām organizācijām;

3) kā arī European Civic Forum administratīvos jautājumus, tai skaitā finansējuma piesaistes.

* European Civic Forum ir starpvalstu tīkls, kas apvieno vairāk nekā 100 asociācijas un NVO no 27 Eiropas valstīm, aktīvi strādājot pie tādiem jautājumiem kā pilsoniskā izglītība, cilvēktiesību un demokrātijas aizstāvība. Kā arī European Civic Forum ir organizācija, kas veicina nacionāla līmeņa NVO sadarbības tīklu dialogu ar Eiropas Komisiju.